Odnowa i rozwój wsi po nowemu

7 lutego 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia umożliwi przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta jego następcy prawnemu może być przyznana pomoc m.in. wtedy, kiedy na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w trakcie realizacji operacji, podobnie jak inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w jednostce samorządowej. Ma na to 3 miesiące od przejścia na niego praw beneficjenta. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający przejście uprawnień. Wniosek rozpatrywany jest przez kolejne 3 miesiące, których bieg rozpoczyna się od momentu złożenia go.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here