Okienne znaki

Nie rozumiesz okiennych oznaczeń? Po przeczytaniu tego artykułu nie będziesz miał z tym żadnych problemów. Jak podaje serwis www.budowlany.pl, "jeśli zapytamy sprzedawcę o to, czy okna, które zamierzamy kupić są np. energooszczędne albo dźwiękochłonne, to z pewnością usłyszymy o zupełnie nam nieznanym, specjalistycznym współczynniku. Oto kilka podstawowych oznaczeń i symboli, które warto poznać przed wizytą w sklepie.

U to energia
W trosce o jak najmniejsze rachunki za ogrzewanie domu, powinniśmy pytać o współczynnik Uw. Określa on ilość energii przenikającej przez okno o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku równej 1 stopnia Kelwina. Im jest on niższy, tym lepiej.

– Uw starych i zniszczonych okien wynosi często nawet 3 W/m2K – mówi Artur Głuszcz z firmy MS więcej niż OKNA, producenta okien TYTANOWYCHtermo – Okno może być natomiast traktowane jako energooszczędne, jeśli parametr ten jest mniejszy niż 1,3 W/m2K. W przypadku produktów pasywnych musi to być natomiast mniej niż 0,8 W/m2K.

W sklepie pytajmy zawsze o współczynnik U całego okna. Nie dajmy się więc zwieść sprzedawcy, który zachwalając wybrany produkt podaje nam parametr szyby (oznaczony symbolem Uos lub Ug). W takim wypadku jest to świadome wprowadzanie nas w błąd, ponieważ jest on zawsze niższy, a więc lepszy – w przypadku standardowych pakietów szybowych dostępnych na rynku wynosi ok. 1.0 W/m2K, w tych najlepszych tylko 0,5, a nawet 0,4. O energooszczędności okna decyduje jednak także jakość ramy -powinniśmy mieć to na uwadze.

Rw, czyli dźwięk
Rw to z kolei współczynnik izolacyjności akustycznej. Podawany jest w decybelach (dB) i określa zdolność okien do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz budynku. W odróżnieniu do współczynnika przenikania ciepła, jeśli jest on wyższy, to znak, że izolacja akustyczna takiego okna jest lepsza.

– Dobierając okna pod tym kątem powinniśmy uwzględniać przede wszystkim lokalizację naszego domu czy mieszkania – zaznacza Artur Głuszcz – Na wsi i peryferiach miasta wystarczy nam szyba o współczynniku od 30 do 32 dB. W centrum, przy drodze o dużym natężeniu ulicznego ruchu warto zainwestować w taką, gdzie Rw wynosi przynajmniej 35dB.

Co ważne, Rw, to tzw. współczynnik ważony. Dlatego warto zwrócić uwagę na dwa dodatkowe wskaźniki korekcyjne – c i ctr. Pierwszy informuje o zdolności tłumienia hałasu charakterystycznego np. dla ruchu lotniczego albo szybko poruszających się pociągów. Drugi dotyczy z kolei niskich częstotliwości, czyli np. ruchu ulicznego. Korekta dla poszczególnych pasm podawana jest obok, w nawiasach np. Rw = 35 dB (-1; -3).
 
Co jeszcze warto wiedzieć?
Współczynniki, o których mowa, to jednak nie wszystko. W momencie zakupu powinniśmy sprawdzić przede wszystkim to, czy okna posiadają oznakowanie CE. To potwierdzenie, że są one produkowane zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. Z zakupu lepiej zrezygnować, jeśli sprzedawca nie jest w stanie przedstawić nam tzw. deklaracji zgodności.

Dokument ten (oprócz parametrów Uw i Rw) zawiera informacje na temat m.in. odporności okien na obciążenia wiatrem, przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności, nośności urządzeń zabezpieczających i właściwości związanych z promieniowaniem. W niektórych wypadkach nie podaje się jednak deklarowanej wartości, ale określa odpowiednią klasę produktu. Są to co prawda informacje specjalistyczne, niemniej jednak warto wiedzieć, o czym mowa. Oto kilka przykładów:

Przepuszczalność powietrza:
klasa od 0 (produkt niezbadany) do 4.

Wodoszczelność: klasy od 1A do 9A oraz najwyższa oznaczona literą E np. E750, E850 – liczby 750, 850 itd., to wartość ciśnienia, przy którym okno nie przepuszcza wody do swojej konstrukcji. Przykładowo, dla klasy 9A jest to 600 paskali (Pa).

Odporność okien na obciążenia wiatrem:
klasa od 0 (produkt niezbadany) do 5 oraz najwyższa oznaczona literą E np. E 2500, E 3000 itd. – liczba podawana po oznaczeniu E to wartość ciśnienia próbnego, przy którym okno zachowuje odporność. Przykładowo, dla klasy 5 jest to 2000 Pa. Dodatkowa klasyfikacja w tym zakresie (klasy A, B i najlepsza C) informuje z kolei o stopniu ugięcia ramy na skutek parcia wiatru.

Nośność urządzeń zabezpieczających
, czyli np. okuć, urządzeń mocujących: w tym wypadku określa się tylko wartość progową, minimalną – 350N, którą musza one bezwzględnie spełniać.

Współczynnik promieniowania słonecznego:
oznacza się go literą „g" i podaje w %. Określa ile energii słonecznej (a nie światła!) przenika do pomieszczenia przez szybę. Im jego wartość wyższa, tym pomieszczenia w naszym domu, będą się lepiej nagrzewać pod wpływem słońca.

Współczynnik przenikania światła (Tv):
określa on to, jaka część promieniowania słonecznego (ale tylko w zakresie światła widzialnego dla człowieka) przedostanie się do naszego domu przez szybę. Im jest on wyższy tym jaśniej będzie w naszym domu. Dla przykładu: przez szybę może przenikać np. 80% światła, ale tylko 50% promieniowania słonecznego (tj. energii)". Rozumiejęc wszystkie te znaczenia, nie będziesz miał problemu z doborem odpowiednich okien.

Redakcja AgroNews
fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here