Ostateczny podział kwot mlecznych w sezonie 2013-2014

Dnia 15 marca br. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 266/2013 w sprawie podziału między dostawy a sprzedaż bezpośrednią kwot mlecznych ustalonych na sezon 2013/2014 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.
 

 

\"\"

 

Państwa członkowskie powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią. Ponadto, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem rady (WE) nr 72/2010 całkowite krajowe kwoty dla wszystkich państw członkowskich zostały podwyższone o 1% z dniem 1 kwietnia 2013 roku, z wyjątkiem kwoty dla Włoch, która została już wcześniej podwyższona o 5%.

Czytaj także:
Żywność drożeje! Co najbardziej?
Makarony Polskie – większe zyski i lepsza rentowność!
Widoczne spadki na rynku cukru!

Państwa te zgłosiły zatem Komisji podział między dostawy i sprzedaż bezpośrednią dodatkowych ilości referencyjnych. Całkowita kwota dostaw hurtowych mleka w sezonie 2013/14 wyniosła w skali całej UE ponad 151,068 mln ton (w związku z przyznaniem kwoty dla nowego członka UE – Chorwacji, była to wielkość o 1,41% większa niż w roku kwotowym 2012/2013), sprzedaż bezpośrednia jest natomiast o 2,39% wyższa niż w poprzednim sezonie i wynosi ok. 3,58 mln ton stanowiąc tym samym 2,31% całej kwoty.

Standardowo największa kwota dostaw przysługuje Niemcom (niespełna 30,23 mln ton) największą sprzedaż bezpośrednią tradycyjnie osiągnęła natomiast Rumunia, ponad 1,71 mln ton. W kraju tym także udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie mlecznej jest najwyższy w UE (52,18%).

Kwota, jaką dysponuje w sezonie 2013/14 Polska, wynosi niespełna 10,056 mln ton. Bezpośrednia sprzedaż stanowi 1,45% łącznej ilości referencyjnej, czyli ok. 146 tys. ton, kwota dostaw hurtowych zaś osiągnęła poziom niespełna 9,91 mln ton. 

Źródło: FAMMU/FAPA,  
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu     
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here