Padłe zwierzęta – jak postępować w przypadku znalezienia

Sposób postępowania w przypadku znalezienia padłych zwierząt zależy od sytuacji i miejsca gdzie się to stało.

Jeżeli martwe zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych obowiązek usunięcia należy do zarządcy danej drogi (wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ). Do niego powinno być skierowane zgłoszenie. Zwykle jednak nie wiemy do kogo należy droga i wtedy dzwonimy do miejscowego urzędu gminy lub ostatecznie pod numer alarmowy 997, 998 lub 112. Oni przekierowują sprawę dalej. Taka sama procedura może zostać przyjęta przy zderzeniu zwierzęcia, np. z samochodem.

Każda gmina może posiadać inne procedury załatwiania takich spraw

Natomiast pojawienie się zwłok zwierząt łownych na innym terenie należy traktować tak samo jak pojawienie się zwłok zwierząt bezdomnych, tzn. jako zdarzenie powodujące konieczność działania gminy w celu przywrócenia czystości i porządku. Dlatego, w przypadku znalezienia zwłok dzikiego zwierzęcia na terenie gminnym czy prywatnej posesji, jej właściciel powinien zawiadomić gminę. Okazuje się jednak, że każda gmina może posiadać inne procedury załatwiania takich spraw. Zgłoszenia może przyjmować straż pożarna, policja czy straż miejska. Należy pamiętać, że zgłoszenie do urzędu gminy będzie możliwe tylko w godzinach jego pracy.

Znalezienie zwłok dzika

Osobny przypadek stanowi znalezienie zwłok dzika, ze względu na potencjalne zakażenie wirusem ASF. W takim przypadku jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby oraz powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Dziki dylemat. Czy ASF będzie w końcu zatrzymane?

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie faktu znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są [tutaj]) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan zaawansowania rozkładu, czy wyłącznie obecność kości).

Należy pamiętać, że osoba, która:

  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Źródło: WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here