Informacja roczna o obrocie materiałem siewnym

Przypominamy, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2019 r. p.568 ze zm.) w dniu 31.07.2020 r. upływa termin składania informacji o obrocie materiałem siewnym za okres sprawozdawczy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Informację składa każdy prowadzący obrót materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązku składania informacji nie stosuje się do materiału siewnego nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od innych prowadzących obrót.

Termin kończy się 31 lipca

Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym są składane w terminie do dnia 31 lipca – za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.

Spis rolny 2020 – jakie padną pytania?

Zachowujący odmianę składa corocznie sprawozdanie o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard, w terminie do dnia 15 sierpnia. Informacje te obejmują okres od 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia sprawozdania do dnia 30 czerwca roku złożenia sprawozdania.

Druki składanych informacji (OMS) dostępne są w zakładce “Formularze”.

Źródło: PIORIN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here