Pakt dla wsi będzie gotowy do końca roku

– Pakt dla obszarów wiejskich służący rozwoju wsi i rolnictwa będzie przedstawiony do końca tego roku – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas kongresu "Europa Christi" w Senacie.

\"rolnictwo,
 

– Pakt dla obszarów wiejskich to jeden ze strategicznych projektów, który będzie służył wzmocnieniu rolnictwa jako silnej gałęzi polskiej gospodarki – podkreśl minister Jurgiel.

Dokument, rodzaj umowy społecznej, będzie integrował działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne wielu podmiotów (administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych).

Efektem tych skoordynowanych działań powinno być wzmocnienie wszystkich funkcji wsi, tj. społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy zadaniami rządu i samorządu.

Cztery filary rozwoju rolnictwa

Projekty, które znajdą się w Pakcie, opierają się o cztery filary rozwoju: opłacalność produkcji, jakość życia na terenach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo oraz sprawna administracja.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here