Pakt dla wsi i strategia rozwoju wsi coraz bliżej

Komitet społeczny Rady Ministrów przyjął Pakt dla obszarów wiejskich i Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.

rolnictwo, portal rolny, prow, pomoc unijna dla rolników, Morawiecki, premier, Pakt dla wsi, MRiRW, Krzysztof Jurgiel, Beata Szydło, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa


Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie ocenił kierunki zawarte w projektach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030) i Paktu dla obszarów wiejskich 2020 (2030).

– Ponad dwa lata temu postawiliśmy na rozwój polskiej wsi. W tym czasie uzyskaliśmy pozytywne efekty, ale nie zapominamy o wyzwaniach przed którymi stoi polski rolnik – powiedziała wicepremier Beata Szydło na posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Dlatego obecnie pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, rozmawiamy o problemach i skutecznych działaniach na rzecz mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości – dodała.

Opłacalność produkcji rolnej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030) opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące m.in. rozwoju rynków rolnych, dostępu do krajowych i zagranicznych źródeł finansowania rozwoju rolnictwa, przekształcania i powiększania gospodarstw rolnych. Ponadto opisano zadania związane z unowocześnianiem i wzrostem innowacyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego.

Jednocześnie zaproponowano promowanie nowych modeli współpracy z udziałem grup i organizacji producentów, spółdzielni i innych podmiotów wspierających eksport produktów rolnych. Planuje się również dalsze zwalczanie nieuczciwej konkurencji na krajowym i międzynarodowym rynku żywności. Wspierany będzie również rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i przedsiębiorczości związanej z rolnictwem, a także produkcja żywności funkcjonalnej (o dodatkowych właściwościach) i ekologicznej.

Podnoszenie jakości życia

W drugim filarze znajdują się projekty związane z jakością życia i środowiska na obszarach wiejskich. Kluczową kwestią będzie rozwój infrastruktury. Zaplanowano m.in. budowę dróg lokalnych, sieci gazowych oraz polepszenie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Wspierana będzie polityka demograficzna. Planowana jest również rewitalizacja wsi i małych miast, a także rozwijanie ich turystycznych funkcji. Obszary wiejskie będą promowane zarówno w wymiarze kulturalnym jak i inwestycyjnym. Wzmacniane będą również powiązania obszarów wiejskich z małymi miastami. Małe miasta i centra gminne mają być lokalnymi ośrodkami wzrostu i aktywizacji. Istotne będą również działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, np. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

Praca poza rolnictwem

Trzeci filar stanowią pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Zaplanowano w nim szereg działań mających na celu powstawanie i zagospodarowywanie nowych pozarolniczych miejsc pracy. Promowany będzie rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. Zaplanowano również działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich. Wspierana będzie aktywność grup lokalnych i wspólne działania w formule non-profit.

Administracja rolna

Czwarty filar to sprawna administracja rolna. W tym dziale zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Planowana jest dalsza konsolidacja administracji rolnej i systemu urzędowej kontroli żywności. System nauki i doradztwa rolniczego ma zostać unowocześniony, tak by ułatwić transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. Ponadto rozwijany będzie system oświaty rolniczej i usprawniony zostanie wymiar instytucjonalny i organizacyjny zarządzania kryzysowego na obszarach wiejskich i w rolnictwie.

Realizacja projektów strategicznych w rolnictwie i na wsi

– Pakt był zapowiadany przed wyborami w programie Prawa i Sprawiedliwości. Dotrzymaliśmy słowa – opracowaliśmy projekt, który ma realnie podnieść stopę życia na polskiej wsi. Rozpoczynamy teraz nad nim dyskusję – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. 

Pakt dla obszarów wiejskich 2020 (2030) jest dokumentem wykonawczym dla Strategii. Projekt Paktu wskazuje na prawie 200 projektów, programów i działań mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów będących w kompetencjach wszystkich ministrów. Są wśród nich zarówno projekty i działania dedykowane wsi i rolnictwu, jak te o charakterze horyzontalnym, skierowane do całego społeczeństwa. Będą one w przyszłości lepiej ukierunkowane i monitorowane pod kątem realizacji potrzeb terenów wiejskich. Projekt Paktu składa się z tych samych czterech filarów co Strategia.

Na restrukturyzację małych gospodarstw

W pierwszym filarze poświęconym opłacalności produkcji rolnej podkreślono rolę płatności bezpośrednich dla wspierania i stabilizowania opłacalności produkcji oraz działania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rzecz modernizacji i restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego. Założono także dalsze udzielanie pomocy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej małym gospodarstwom. Premia w wysokości 60 tys. wypłacana jest na realizację biznesplanu restrukturyzacji małego gospodarstwa. Ze wsparcia może skorzystać ok. 63 tys. gospodarstw rolnych. Kolejnym działaniem jest pomoc w modernizacji gospodarstw rolnych poprzez refundację m.in. kosztów ich restrukturyzacji. Udzielana będzie również pomoc przy scalaniu gruntów rolnych i leśnych. Aby stymulować rozwój sektora rolno-spożywczego utrzymane zostaną kredyty preferencyjne. Dopłaty obejmują m.in. kredyt inwestycyjny, kredyt na zakup ziemi, poręczenia i gwarancje spłaty kredytów. Na ten cel zaplanowano 101,5 mln zł w 2018 roku i ponad 1,3 mld zł na lata 2019-2022.

Premie dla młodych rolników

Natomiast w drugim filarze – dotyczącym podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich – przewidziano m.in. kontynuację wypłacania premii dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Realizowane będą także inicjatywy rozwijające infrastrukturę transportową (drogową, kolejową). Prowadzone będą kolejne prace nad modernizacją lokalnej infrastruktury energetycznej, aby zmniejszyć ryzyka wystąpienia przerw w dostawach energii na obszarach wiejskich. Polska wieś ma mieć również dostęp do szerokopasmowego internetu.

Ułatwienia w dostępie do nowych technologii

W trzecim filarze przewidziano dalszą realizację np. premii w wysokości 100 tys. zł dla rolników, małżonków rolników i ich domowników na realizację biznesplanu zakładającego utworzenie działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych. Zaproponowano również ułatwienia w dostępie gospodarstw do nowych technologii, co poprawi ich konkurencyjność. W kontekście zmian demograficznych podejmowane będą starania na rzecz włączenia społecznego osób starszych i kobiet oraz osób pragnących znaleźć pracę poza sektorem rolnym. Istotnym wyzwaniem pozostaje również pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz budowa przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. Dlatego wspierane będą inicjatywy skoncentrowane na rozwoju ekonomii i solidarności społecznej.

Fundusz Innowacji i Rozwoju

Ostatni – czwarty filar, poświęcony sprawnej administracji rolnej, skupiony jest wokół skuteczności funkcjonowania instytucji publicznych. Zaplanowano m.in. utworzenie Funduszu Innowacji i Rozwoju. Ma on zapewniać środki krajowe na finansowanie projektów innowacyjnych i rozwojowych w branży rolno-spożywczej, Odnawialnych Źródeł Energii w rolnictwie oraz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Kontynuowane będą projekty zapewniające stabilne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej instytutów badawczych. Prowadzono są i będą działania na rzecz powołania Sieci Instytutów Badawczych w obszarze nauk rolniczych oraz Rady Badań Rolniczych i Innowacji.

– Dziękuję ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi za przedstawienie uczestnikom Komitetu projektów Strategii oraz Paktu dla Wsi – kompleksowych dokumentów wspierających rozwój obszarów wiejskich – stwierdziła wicepremier Beata Szydło.

Redakcja AgroNews, fot. KPRM

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,878ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Lewica proponuje 1 mld zł rocznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt

Lewica przygotowała projekt nowelizacji ustawy, w której proponuje aby co roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczano 1 mld zł. Rolnictwo, a szczególnie...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE