PE o WPR: powstrzymać degradację różnorodności biologicznej

Trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w piątek.  Unii Europejskiej nie udało się zrealizować celu w zakresie różnorodności biologicznej na 2010 rok, dlatego posłowie domagają się wprowadzenia ochrony różnorodności biologicznej do kluczowych polityk unijnych. Do 2020 roku powinny zostać wycofane wszystkie dotacje szkodliwe dla środowiska.

\"\"

Rezolucja w sprawie różnorodności biologicznej jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 rorku, przedstawionej przez Komisje w maju 2011 roku. Jak zauważono w dokumencie, utrata różnorodności biologicznej oznacza dla społeczeństwa olbrzymie koszty gospodarcze.

"Wszystko co daje nam natura, czystą wodę i powietrze, żyzne gleby, żywność, jest nie tylko niezbędne do przetrwania, ale przedstawia również niebagatelną wartość ekonomiczną. W opinii ekspertów, każdego roku tracimy do 3 proc. PKB z powodu utraty różnorodności biologicznej. Dla UE oznacza to utratę 450 miliardów euro każdego roku. Jeśli porównamy tę kwotę z 5,8 miliardami euro, które inwestujemy w Naturę 2000, możemy śmiało powiedzieć, że robimy dobry interes!" – powiedział poseł sprawozdawca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania UE w osiągnięcie celu związanego z różnorodnością biologiczną i kluczem do rozwiązania tego problemu nie jest nowa strategia, ale zbliżające się reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, jak również wieloletnich ram finansowych, czytamy w rezolucji.

Zmiana ukierunkowania WPR
Wspólna polityka rolna nie ogranicza się do zapewnienia żywności i rozwoju obszarów wiejskich, ale jest ważnym narzędziem wspierającym różnorodność biologiczną, ochronę, łagodzenie zmian klimatu, a także utrzymanie usług ekosystemowych. Posłowie żałują jednak, że nie udało się powstrzymać ogólnej utraty różnorodności biologicznej w UE.

WPR powinna w większym stopniu zapewniać rolnikom rekompensaty za dostarczanie dóbr publicznych, gdyż obecnie rynek nie jest w stanie uwzględnić gospodarczej wartości ważnych dóbr publicznych, których może dostarczyć rolnictwo.

Wycofać dotacje szkodliwe dla środowiska

Zdaniem posłów, podstawą wszystkich płatności WPR – wraz z płatnościami od roku 2014 – powinny być solidne przepisy dotyczące wzajemnej zgodności sprzyjające ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, obejmujące dyrektywę ptasią i siedliskową, prawodawstwo w zakresie pestycydów i produktów biobójczych oraz ramową dyrektywę wodną.

PE wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji szkodliwych dla środowiska i przygotowania do końca 2012 r. planu działań na rzecz wycofania takich dotacji do 2020 r.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here