PE uzgodnił stopniowe wycofanie biopaliw pierwszej generacji

Komisjia Ochrony Środowiska Naturalnego (ENVI) Parlamentu Europejskiego (PE) zadecydowała o ograniczeniu użycia biopaliw z upraw jako środka dekarbonizacji transportu w UE.

 

\"rolnictwo,

 

Federacja Transport & Environment, której INSPRO jest członkiem, z rezerwą przyjmuje tę decyzję, która ma zostać zatwierdzona przez głosowanie PE w tym miesiącu, a ustanowi 7proc. limit na użycie biopaliw pierwszej generacji w osiągnięciu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie przed 2020r.

W ramach tej reformy, pierwszy raz zostaną uwzględnione emisje pochodzące z pośredniej zmiany użytkowania gruntu (ILUC). Pomimo wprowadzenia kilku łagodzących przepisów przez rządy państw członkowskich, dostawców paliw oraz Komisję Europejską, emisje ILUC muszą być raportowane. Jest to pozytywny krok w kierunku większej przejrzystości i prawidłowego rozliczania emisji CO2 z biopaliw.

– Po latach lobbingu przez przemysł i państwa członkowskie, ta regulacja jest znacznie słabsza niż pierwotna propozycja Komisji. Niemniej jednak jest jednoznacznym sygnałem, że biopaliwa z upraw nie mają przyszłości w Europie. W celu osiągnięcia 60 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 UE powinna promować zwiększanie wydajności i wdrożyć większą liczbę technologii niskoemisyjnych, takich jak elektryczność z OZE – mówi Pietro Caloprisco, st. specjalista Transport & Environment.

Reforma polityki biopaliwowej UE (dyrektywy: RED o energii odnawialnej i FQD o jakości paliw), która ma być zatwierdzona 29 kwietnia na sesji plenarnej Parlamentu, ograniczy rosnącą konsumpcję biopaliw I gen., które z powodu efektu ILUC często zwiększają emisje CO2, zamiast je zmniejszać. Chociaż T&E uważa 7 proc. pułap za zbyt wysoki, to jednak sama idea ograniczenia jest zgodna z polityką energetyczno-klimatyczną 2030 Komisji, która stwierdza, że biopaliwa pierwszej generacji nie powinny być wspierane po roku 2020, z racji obaw związanych z efektem ILUC.
 

Czytaj także:
Rusza nabór wniosków na budowę mikroinstalacji prosumenckich
Prezydent podpisał ustawę o OZE
Unijni urzędnicy pracują nad kolejnymi zmianami w przepisach dotyczących biopaliw
Europosłowie chcą skończyć z tradycyjnym biopaliwami w 2020 roku

 

Kompromis przegłosowany w ENVI nie zawarł rozliczania emisji CO2 z czynnika ILUC ani w dyrektywie RED, ani w FQD. To oznacza, że szkodliwe biopaliwa dalej mogą być wliczane do celów wskaźnikowych UE i otrzymywać wsparcie finansowe.

Ostateczne porozumienie zawiera również słabe kryteria zrównoważoności dla biopaliw zaawansowanych – głównie pochodzących z odpadów komunalnych.

– Jeśli biopaliwa nas czegoś nauczyły, to tego, że najlepiej jest ułożyć wszystko dobrze już na samym początku. Komisja Europejska ma teraz mandat do zdefiniowania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw zaawansowanych i to powinno być jednym z jej najwyższych priorytetów. Klarowność zasad jest w interesie przemysłu, społeczeństwa i środowiska – podsumowuje Pietro Caloprisco, st. specjalista Transport & Environment.

Piotr Skubisz
Instytut Spraw Obywatelskich, fot. flickr.com/Shawn Nystrand

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here