Pieniądze dla rolników produkujących żywność wysokiej jakości

ARiMR pomaga rolnikom, którzy wytwarzają swoje produkty w oparciu o systemy jakości żywności. Wsparcie takie finansowane jest w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", które należy do PROW 2007-2013.

Żywność, oznaczona specjalnym logotypem informującym, o tym, że produkt został wytworzony w oparciu o jeden z systemów jakości, ciszy się wśród konsumentów w Polsce i w całej Europie, dużą popularnością. Kiełbasa lisiecka, jałowcowa czy myśliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalańska, wiśnia nadwislańska czy wielkopolski ser smażony, to tylko niektóre produkty wytwarzane zgodnie z systemami jakości żywności. Produkowanie żywności w taki sposób wymaga od rolników ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego certyfikatu, a taki dokument można otrzymać jedynie wtedy, gdy kontrola przeprowadzona u rolnika potwierdzi, że wytwarza on żywność zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie jakości. Koszty takiej kontroli można sfinansować właśnie z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". Z ARiMR można otrzymać również w ramach tego działania pieniądze na refundację składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych, o ile rolnik do takiej grupy należy, a także zwrot kosztów poniesionych np. na zakup specjalistycznych publikacji (w przypadku systemu "Integrowana Produkcja").

Pomoc taka wypłacana jest przez pięć kolejnych lat, a jej wysokość zależy od tego w jakim systemie jakości żywności bierze udział rolnik.   
 

Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości wynosi:

  • 3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności";
  • 2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja";
  • 1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja";
  • 996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

Droga do uzyskania takiego wsparcia rozpoczyna się od złożenia do ARiMR "Wniosku o przyznanie pomocy". Formularze można otrzymać w każdym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Można też wydrukować formularz zamieszczony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (w zakładce: "Pobierz wnioski" – otwórz). Wniosek należy złożyć do swojego oddziału regionalnego ARiMR (decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby gospodarstwa). Można to zrobić osobiście w kancelarii oddziału Agencji lub wysłać wniosek pocztą.

Dotychczas z takiej pomocy skorzystało ponad 16 tysięcy rolników, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze ponad 21 milionów złotych.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here