Plan na rok 2013

Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej ustawowych zadań.

W okresie od 2005 r. do końca 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa kwotę 9.097,3 mln zł.

Wpłaty ANR do budżetu państwa w 2012 r. wyniosły 1.717,6 mln zł i były o 8% (o 131,4 mln zł) wyższe od wielkości planowanych.

 

\"\"

 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla zabużan.

W okresie od 2006 r. do końca 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwotę 2.935,6 mln zł.

W 2012 r. ANR zasiliła Fundusz Rekompensacyjny kwotą 197,5 mln zł. Kwota ta była o 9% (o 16,4 mln zł) wyższa od wielkości planowanej na 2012 r.

W 2013 r. ANR planuje sprzedać 125 tys. ha. Aby uzyskać taki wynik zostanie zaoferowanych do sprzedaży ponad 200 tys. ha gruntów.

Planuje się, że w 2013 r. wpływy ogółem Zasobu WRSP wyniosą 2.032,2 mln zł. Zgodnie z planem przekazy zewnętrzne Agencji w 2013 r. wyniosą łącznie 1.593,8 mln zł, z tego do budżetu państwa wpłacone zostanie 1.460,3 mln zł, natomiast do Funduszu Rekompensacyjnego 133,5 mln zł.


Czytaj dalej: Aktualny stan Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here