Plantatorzy buraka cukrowego dostaną pieniądze

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej ze środków Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Wnioski o wypłatę mogą składać wnioskodawcy, którzy zakupili nowe maszyny lub urządzenia zgodnie z zawartą umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji.
 
Aby otrzymać pomoc we wrześniu 2011 r., wnioski o wypłatę pomocy należy składać do 30 czerwca 2011 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl i w oddziałach Terenowych ARR.

Wnioski o wypłatę należy składać bezpośrednio we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą listem poleconym. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 
Do wniosku o wypłatę pomocy należy załączyć:

oryginały faktur VAT oraz oryginały dowodów dokonania zapłaty, tj. w szczególności oznaczone datą wyciągi lub przelewy, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 22 661 72 72. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji (Dz. U. z 02.11.2009 r. Nr 183 poz. 1433 z późn. zm.).

Oddziały Terenowe ARR

Białystok

15-102 Białystok

ul Kombatantów 4

tel. 85 664 31 50

Katowice

40-476 Katowice

Plac pod Lipami 5

tel. 32 359 49 00

 

Łódź

93-578 Łódź

ul. Wróblewskiego 18

tel. 42 685 52 18

Rzeszów

35-959 Rzeszów

al. Piłsudskiego 32

tel. 17 864 20 27

Bydgoszcz

85-605 Bydgoszcz

ul. Kasztanowa 57

tel. 52 584 92 92

Kielce

25-323 Kielce

ul. Piaskowa 18

tel. 41 343 31 90

 

Olsztyn

10-959 Olsztyn

ul. Partyzantów 1/2

tel. 89 527 74 58

Szczecin

71-410 Szczecin

ul. Niedziałkowskiego 21

tel. 91 464 82 00

Gdynia

81-332 Gdynia

ul. Kołłątaja 1

tel. 58 669 43 00

Kraków

31-546 Kraków

ul. Mogilska 104

tel. 12 424 09 40

Opole

45-301 Opole

ul. Horoszkiewicza 6

tel. 77 441 70 00

Warszawa

04-076 Warszawa

ul. Waszyngtona 146

tel. 22 515 81 31÷33

Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

ul gen. Sikorskiego 20c

tel. 95 728 26 58

 

Lublin

20-126 Lublin

ul. Unicka 4

tel. 81 444 40 46

Poznań

60-324 Poznań

ul. Marcelińska 90

tel. 61 852 14 33

Wrocław

53-333 Wrocław

ul. Powstańców Śl. 28/30

tel. 71 335 01 51

 Źródło: Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here