Płatność na zazielenienie w roku 2015 – podstawowe informacje

Co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność na zazielenienie.

 

\"rolnictwo,

 

Praktyki te nie są jednakże bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników, ponieważ obowiązek ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji zależeć będzie od kilku podstawowych czynników, tj.:

 • od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie,
 • od tego, czy rolnik posiada trwałe użytki zielone,
 • od tego, czy rolnik przystąpi do systemu dla małych gospodarstw,
 • od tego, czy rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne.

Można generalnie przyjąć, że w przypadku rolników, którzy:

 • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub
 • planują przystąpić w 2015 r. do systemu dla małych gospodarstw, lub
 • prowadzą gospodarstwo ekologiczne,
 • otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania.

Natomiast pozostali rolnicy będą co do zasady zobowiązani do przestrzegania, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska lub tzw. praktyk równoważnych.

Wspomniane praktyki obowiązkowe obejmują:

 • dywersyfikację upraw
 • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

Gospodarstwa ekologiczne będą automatycznie objęte płatnością za zazielenienie, a rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

Z zastrzeżeniem ewentualnych zmniejszeń (np. z tytułu przekroczenia maksymalnych progów powierzchni dla upraw głównych, zaorania części powierzchni trwałych użytków zielonych, czy też utrzymywania obszarów ekologicznych na niewystarczającej powierzchni gruntów ornych), w latach 2015 i 2016 nie będą stosowane kary administracyjne za niedochowanie obowiązku realizacji obowiązkowych praktyk zazielenienia.
 
Szacunkowa stawka płatności na zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR na każdy hektar kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here