Podział kwot połowowych dla dorszy, szprotów i śledzi

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 15 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich możliwych do odłowienia w M orzu Bałtyckim, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, śledzi z podobszarów 22-24 oraz szprotów.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

\"\"

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2735,855 tony rozdysponowane zostało 2735,854 tony. Nierozdysponowana kwota 1 kg dorszy pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowową przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

\"\"

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 1,285 tony rozdysponowane zostało 1,276 tony. Nierozdysponowana kwota 9 kg śledzia stada zachodniego pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Kwotę połowową szprotów przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

\"\"

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 1024,699 tony rozdysponowane zostało 1024,688 tony. Nierozdysponowana kwota 11 kg szprotów pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. freeimages

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here