Jest zgoda KE! Polscy producenci świń dostaną 9,3 mln euro pomocy

Komisja Europejska przeznaczy 9,3 mln euro na pomoc dla polskich producentów trzody chlewnej, dotkniętych afrykańskim pomorem świń. O wsparcie będą mogli ubiegać się właściciele stad liczących do 50 sztuk świń.

\"rolnictwo,

Pomoc będzie przeznaczona dla gospodarstw utrzymujących świnie na terenach objętych restrykcjami w związku z występowaniem wirusa ASF.

O wsparcie będą mogli ubiegać się ci rolnicy, którzy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali nie więcej niż 50 świń, a w dniu wydania decyzji o zaprzestaniu chowu, mieli co najmniej jedną świnię.

33 euro za prosię, 52 euro za świnię

Zaproponowane stawki pomocy to 33 EUR (około 141 PLN) za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR (około 222 PLN) za sztukę w przypadku innych świń.

Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 000 prosiąt oraz 171 654 inne świnie. Łączny budżet to 9,3 mln EUR. Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100 proc. pomocy unijnej.

Hodowcy, którzy chcą otrzymać unijne wsparcie, muszą zwrócić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pieniądze będą wypłacone najpóźniej do 19 września 2018 r.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here