Polska spółdzielczość wymaga zmian

Spółdzielnie budują lepszy świat.

Rola i znaczenie spółdzielczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego, dobre ustawodawstwo, zapewniające dalszy rozwój oraz strategia rozwoju i zadania dla polskich spółdzielców – to tematy V Kongresu Spółdzielczości, który rozpoczął się wczoraj w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane zostało w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości, którego obchody przebiegają pod hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”, a nad którym patronat sprawuje prezydent Bronisław Komorowski.

W uroczystym otwarciu dwudniowych obrad uczestniczył minister Stanisław Kalemba, który w swoim liście skierowanym do delegatów przyznał, że tegoroczny kongres odbywa się w szczególnym momencie.
– Po pierwsze mamy Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, który proklamowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a po drugie – polska spółdzielczość wymaga zmian, musi wrócić do swych korzeni – zaznaczył minister i dodał – Świadomość w zakresie spółdzielczości jest niska. Aby ten problem rozwiązać potrzebne jest dobre prawo. Ponadto powinniśmy podnieść świadomość spółdzielczą wśród samych rolników. Oni dostrzegają tę potrzebę. Wiedzą, że w pojedynkę sobie nie poradzą, tym bardziej, że kiedyś byli zamknięci w naszym państwie, a teraz muszą konkurować na ponad pięćsetmilionowym rynku Unii Europejskiej.

Minister Kalemba zwrócił również uwagę na fakt, że obok działalności prywatnej i państwowej, działalność w formie spółdzielczej może być bardzo ważnym segmentem gospodarki. Zdaniem ministra rolnictwa, spółdzielczość to miejsca pracy i rozwój gospodarczy szczególnie poza dużymi miastami, a także eksport naszej znakomitej żywności i bezpieczeństwo obrotu.

– Będę starał się, aby w ministerstwie powstał departament ds. spółdzielczości. Uważam, że potrzebna jest wyodrębniona komórka, która będzie zajmowała się spółdzielczością – poinformował szef resortu rolnictwa i podkreślił, że w resorcie trwają już prace nad zmianą statutu. – Zamierzamy też przygotowywać prawo dotyczące spółdzielczości wiejskiej, rolniczej, a także wprowadzić do programów szkół rolniczych przedmiot o spółdzielczości. Będziemy starali się wprowadzić taki przedmiot we wszystkich szkołach, które kształcą rolników, ale w pierwszym rzędzie w tych czterdziestu pięciu, które podlegają pod resort rolnictwa – usłyszeli przedstawiciele spółdzielców.

Kongres jest ważnym wydarzeniem dla 8 milionów polskich spółdzielców, okazją do wymiany poglądów i obaw dotyczących spółdzielczości w Polsce. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, w imieniu wszystkich delegatów, zapewnił, że Rada będzie kontynuować dotychczasowe działania tak, aby budować przyszłość polskiej spółdzielczości. Efektem dwudniowych obrad będzie przyjęcie uchwały w sprawie stanu spółdzielczości w RP oraz kierunków jej dalszego rozwoju na najbliższe kilka lat.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here