Polska wieś coraz mniej rolnicza

Polska wieś staje się coraz mniej rolnicza. Widać to w różnych wymiarach  życia wsi. Około 60% ludności wiejskiej nie ma już żadnego związku  z produkcją rolniczą i użytkowaniem ziemi rolniczej.

Tylko jedna trzecia  mieszkańców wsi żyje głównie lub wyłącznie z rolnictwa, a i ta zbiorowość  szybko maleje. Niemniej jednak w rolnictwie nadal mamy relatywnie wysokie  zatrudnienie (12,8% ogółu zatrudnionych w gospodarce), co w połączeniu  z innymi cechami polskiego rolnictwa sprawia, że produktywność pracy w tym  dziale gospodarki wynosi zaledwie 30% średniej produktywności w rolnictwie  UE-27. Od 2000 r. liczba mieszkańców wsi nieustannie wzrasta.

 

\"\"

 

Dość szybko zmienia się struktura polskiego rolnictwa. Maleje liczba  gospodarstw rolnych, zwłaszcza najmniejszych (do 2 ha), ale kurczy się także  zbiorowość gospodarstw, które do niedawna uchodziły za średnie, a nawet  duże, a więc gospodarstw o obszarze do 30 ha.

Czytaj także:
Rolnicy chętnie kupują państwowe grunty

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów już obowiązuje!

Żywotne ekonomicznie  mogą być tylko gospodarstwa znacznie większe od średnich w kraju (średnia  ta zbliża się do 10 ha). Te mniejsze muszą łączyć działalność w rolnictwie  z poszukiwaniem dochodów poza rolnictwem.
 

Znacznie ubyło gospodarstw  prowadzących chów bydła, krów i trzody chlewnej. W tych działach produkcji  rolnej następuje szybka koncentracja. Widać to wyraźnie na przykładzie  produkcji mleka. 

Źródło: Raport „Polska Wieś 2012”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here