Posłowie za ułatwieniem produkcji żywności na małą skalę

Projekt ustawy, mającej ułatwić produkcję żywności na małą skalę, został skierowany do drugiego czytania. Posłowie nie wnieśli poprawek.

produkcja żywności na małą skalę, MOL, Sejm RP

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia odbyło się wczoraj podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

Ułatwienia w produkcji żywności na małą skalę

W ustawie zaproponowano m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Chodzi o podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną ograniczoną.

Nowe przepisy zakładają także zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności. Chodzi o produkcję odbywającą się
w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu.

Wprowadzenie ułatwień w produkcji żywności na małą skalę ma być zachętą dla tych rolników, którzy chcieliby prowadzić produkcję żywności w szerszym zakresie niż zezwala na to rolniczy handel detaliczny.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Redakcja AgroNews, na podst. Sejm RP, KPRM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here