Potrzebne działania stabilizujące rynek zbóż w Polsce

Producenci zorganizowani w Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych na przedżniwnym spotkaniu czerwcowym w Radzikowie ocenili stan zasiewów zbóż ozimych i jarych w Polsce.

Z wypowiedzi wynika, iż dotychczasowy przebieg pogody jest na znacznym obszarze kraju dość sprzyjający dla uzyskania dobrych plonów zbóż, jednak nawet optymalny układ warunków atmosferycznych nie może zrekompensować oszczędności, jakie rolnicy zastosowali w nakładach na agrotechnikę, szczególnie w zakresie nawożenia i ochrony zbóż. Działania te powodowane były wyraźnym spadkiem cen zbytu ziarna zbóż w kraju, a także dużej niepewności poziomu cen, jakie kreuje się po okresie żniw.

 

\"\"

 

Brak pewności, co do przyszłych przychodów z dominującej w Polsce gałęzi produkcji roślinnej, jakim jest produkcja zbóż, sprawia, że utrudniony jest proces decyzyjny w zakresie rozwojowych inwestycji w poszczególnych gospodarstwach rolnych z obawy przed utratą płynności finansowej.     

"Mając na względzie trudną sytuację producentów zbóż w Polsce, zwracamy się do władz naszego kraju, w szczególności do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podejmowanie wszelkich możliwych działań stabilizujących rynek zbóż w Polsce" – powiedział rzecznik PZPRZ Tadeusz Szymańczak. Wydaje się, że działalność firmy ELEWAR mogłaby wesprzeć takie działania, bowiem dotychczasowa działalność tej firmy nie wykazuje istotnego wsparcia naszego rynku zbóż.

Czytaj także:
Jak zwalczać miotłę zbożową

Rolniku! Mało czasu zostało aby składać wniosek o dopłatę do materiału siewnego!
Sytuacja na rynku pasz w Polsce

"Kolejny już raz apelujemy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwa związane z importem ziarna zbóż i nasion rzepaku w ramach kontyngentów określanych po cenach poniżej kosztów i nakładów, szczególnie z sąsiadującą z nami Ukrainą. Obserwujemy, że nawet niewielkie dostawy z tego obszaru skutecznie destabilizują nasz rynek zbożowy i pozycję polskich producentów zbożowych w negocjacjach cenowych. Położenie geograficzne Polski w bezpośrednim sąsiedztwie z Ukrainą oraz specyfika i zakres produkcji w tym kraju, stawiają naszych producentów w trudnej sytuacji, wymaga to wsparcia rodzimego rynku przez Rząd. Warto rozważyć wprowadzenie zaostrzonych wymogów jakościowych ziarna zbóż, które niejednokrotnie nie trzymają parametrów Polskiej Normy – apeluje rzecznik.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zauważa szereg problemów związanych z technologiami produkcji zbóż, które wymagają szybkiego rozwiązania:

  • W gospodarstwach rolnych gdzie dominuje produkcja zbóż i wykorzystuje się słomę do wzbogacenia gleby w masę organiczną, należy przyspieszyć jej rozkład, co pozwoli lepiej wykorzystać zawarte w niej składniki pokarmowe i podnieść poziom fitosanitarny produkcji ziarna zbóż,
  • Zmniejsza się zasobność siarki w polskich glebach, bowiem z danych stacji chemiczno-rolniczych wynika, że ponad 70% polskich gleb charakteryzuje się niską i bardzo niską jej zawartością. Taka sytuacja sprawia, że część azotu nie może być wykorzystana, zgodnie z prawem Liebiga 1 kg siarki w niedoborze może zablokować wykorzystanie 9-15 kg azotu.
  • Wprowadzić wsparcie dla gospodarstw do wapnowania gleb, które decyduje o wykorzystaniu składników pokarmowych, a w szczególności ten czynnik decyduje, o jakości produkowanego ziarna.
  • Zwiększyć możliwość produkcji biopaliw i gazu z biomasy wykorzystując ten instrument do stabilizacji rynku zbóż, aby uniezależnić się częściowo od importu gazu czy innych paliw.           
     

Redakcja AgroNews, fot.:sxc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here