Powstaje Portal Ogłoszeń ARiMR

ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

\"rolnictwo,

Portal stworzony zostanie w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym,

Rozpoczęcie działania portalu planowane jest na 18 marca 2017 r. pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Zapytania oferowe publikować będzie można po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O nadanie hasła do Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej jednak należy zapoznać się z instrukcją wypełnienia wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

Osoby nie zalogowane na Portalu również będą mogły przeglądać opublikowane zapytania ofertowe.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w wyżej wymienionym artykule ustawy, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez:

  • zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom – w przypadku gdy posiada taką stronę;
  • skierowanie tego zapytania do:
  • co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
  • wszystkich potencjalnych wykonawców – w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

 

Redakcja AgroNews, fot. ARiMR
Źródło:ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here