Poziom wykształcenia na wsi wzrasta!

Według danych szacunkowych GUS w latach 2008–2010 w populacji ludności wiejskiej:

• odsetek osób w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym i średnim zwiększył się odpowiednio z 7,5% do 8,8% i z 25,3% do 26,5%, a osób z wykształceniem podstawowym zmniejszył się z 35,4% do 33,6%. Mimo tych korzystnych zmian odsetek ludności wiejskiej z wykształceniem wyższym był w 2010 r. prawie trzykrotnie niższy niż w miastach, z wykształceniem średnim o około 1/3 niższy, a z wykształceniem podstawowym prawie dwukrotnie wyższy.

 

\"\"

 

• Odsetek osób z wykształceniem wyższym lub średnim był w 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, większy wśród kobiet (38,3%) niż mężczyzn (31,8%) (w miastach 66,3% i 59,6%). Osoby z wykształceniem podstawowym także występowały częściej wśród kobiet (35,6%) niż mężczyzn (30,2%) (w miastach 18,3% i 16,0%). Jedynie osoby po zasadniczej szkole zawodowej stanowiły znacznie mniejszą część populacji kobiet niż mężczyzn, zarówno na wsi, jak i w miastach.

 

\"\"

 

• Wśród osób w wieku 15 lat i więcej kontynuujących naukę odsetek kształcących się w szkołach wyższych wynosił 34,2% (w miastach 51,4%), w tym na studiach magisterskich kształciło się 12,3% (w miastach 20,0%). Odsetek kształcących się w szkołach wyższych w systemie dziennym był również niższy wśród młodzieży wiejskiej (46,2%) niż wśród młodzieży mieszkającej w miastach (55,5).

Źródło: Raport „Polska Wieś 2012”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here