Prezes KRUS apeluje do rolników ws. korzystania z nawozów i pestycydów

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego, Adam Sekściński, prezes KRUS, zaapelował do rolników o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin.

 

\"rolnictwo,

 

Sekściński zwraca uwagę, że rolnicy są narażeni na negatywne oddziaływanie nawozów i środków ochrony roślin. Szef KRUS przypomina, że substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

 

Czytaj także:
Krzem w nawożeniu. Dlaczego warto dokarmiać nim rośliny?
Na jakie zabiegi czekają teraz zboża i rzepak?

 

Aby zmniejszyć ryzyko negatywnego oddziaływania nawozów i pestycydów, szef KRUS apeluje:

  • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
  • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
  • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
  • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
  • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
  • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
  • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.


– Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa – przypomina Prezes KRUS.

 

Redakcja AgroNews,
fot.:flickr/Chafer Machinery

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here