Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

Ułatwienia dla rolników zajmujących się produkcją ekologiczną przewiduje ustawa o rolnictwie ekologicznym, którą 15 grudnia podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

 

\"rolnictwo,

 

Celem ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.
Zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym obejmują wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Wyłączono konieczność informowania o niektórych zmianach dokonanych przez producentów rolnych w zgłoszeniu podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym nieistotnych dla sprawnego wykonywania przez ten organ nadzoru oraz przesunięto termin (z 31 października na dzień 30 listopada) przekazywania przez jednostki certyfikujące wykazu producentów ekologicznych.

Czytaj także:

MRiRW: kolejne dopuszczone przez KE uprawy GMO będą w Polsce blokowane
Trybunał: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich niekonstytucyjny


W ustawie doprecyzowano obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w zakresie sprawowania kontroli nad producentami rolnymi kontrolowanymi dotychczas przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w części lub w całości upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ustawa ogranicza zakres obowiązków Inspekcji wyłącznie do kontroli wydanych certyfikatów w taki sposób, aby Inspekcja miała prawo je zawiesić lub cofnąć, z wyłączeniem wydawania nowych certyfikatów.

Do ustawy dodano upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Wprowadzone rozwiązanie legislacyjne usunie konieczność każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa, co ma ułatwić pracę zarówno producentów, jak i organów administracji.

Inspektorzy rolnictwa ekologicznego zostali na mocy ustawy zobowiązani do podnoszenia wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez jednostkę certyfikującą lub przeprowadzenie odpowiedniej liczby kontroli. Jednocześnie zwolniono inspektorów rolnictwa ekologicznego z obowiązku zdawania egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego co 3 lata. Ustawa upoważnia ministra właściwego do spraw rolnictwa do uregulowania sposobu przeprowadzania egzaminu oraz koniecznej dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku podnoszenia wiedzy.

Wprowadza się możliwość korzystania z baz danych należących do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i upoważnione jednostki certyfikujące na podstawie zawartych porozumień. Jednostki certyfikujące uzyskają dostęp wyłącznie do informacji o producentach, którzy są objęci ich kontrolą.

Redakcja AgroNews, fot. Prezydent.pl

Źródło: Prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here