Prezydent wręczył listy gratulacyjne laureatom Konkursu KRUS “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

13.09.2019 r. w Belwederze Prezydent RP Andrzej Duda wręczył listy gratulacyjne laureatom XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uroczystość została zorganizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która w 2003 roku zainicjowała ten konkurs.

Prezes KRUS, dr Aleksandra Hadzik powitała laureatów oraz gości, wśród których byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Senator RP Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, Komisarz Desygnowany UE Janusz Wojciechowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Aleksandra Hadzik, prezes KRUS

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę działań prewencyjnych Kasy, pogratulowała laureatom oraz podziękowała Panu Prezydentowi za osobiste wsparcie inicjatyw prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa na wsi. Jako wyraz wdzięczności przekazała też upominek w postaci reprodukcji pracy Marcela Gurnika, laureata tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci – Bezpiecznie na Wsi.

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że wieś staje się wizytówką Rzeczpospolitej.

Dziś polska wieś jest nowoczesna, piękna, czysta, schludna i zadbana. Polska wieś – można śmiało powiedzieć – staje się wizytówką Rzeczypospolitej – podkreślał Prezydent Andrzej Duda“. Prezydent zaznaczył, że polska wieś jest także bezpieczniejsza – dla rolników, dla ich rodzin, a także dla dzieci. – To przede wszystkim one w coraz większym stopniu są chronione przed wypadkami, przed zagrożeniem życia i zdrowia – dodał.

Głos zabrał również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił jak ważne jest promowanie gospodarstw rodzinnych, które są ważnym elementem struktury społecznej i są sprawne ekonomicznie. – Małe gospodarstwa mają również rację bytu, ale muszą zajmować się innymi działaniami niż ci, którzy mogą korzystać z efektu skali- podkreślił.

Podczas uroczystości Prezydent wręczał listy gratulacyjne 16 laureatom etapu wojewódzkiego. Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Alicji i Konrada Gilowskich z Łowiec na Podkarpaciu, a trzecie – ex aequo gospodarstwom: Beaty i Leszka Kamińskich z Malinowa w województwie warmińsko-mazurskim oraz Grażyny i Leszka Bobrowskich z Wólki Kurdybanowskiej w województwie mazowieckim. Laureatami w kategorii zakładów rolnych zostali: Ośrodek Hodowli Zarodowej “Głogówek” Sp. z o.o. (I miejsce), Ośrodek Hodowli Zarodowej “Mścice” Sp. z o.o. (II miejsce) oraz Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin “Polanowice” Sp. z o.o. (III miejsce).

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest od 2003 r. To jedno z wielu działań, które podejmuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, by poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oprac. Redakcja AgroNews
Fot.prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here