Problem ze znoszeniem stref niebieskich ASF

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedz z MRiRW na swoje pismo w sprawie przyspieszenia działań dotyczących znoszenia strefy niebieskiej przez Komisję Europejską.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że kwestie ustalania z Komisją Europejską obszarów objętych restrykcjami, wyznaczanych w związku z ASF leżą w gestii Głównego Lekarza Weterynarii, który dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje każdą możliwość do wnioskowania o zmiany statusu obszarów w celu łagodzenia odczuwanych przez hodowców świń restrykcji, związanych występowaniem ASF. W bieżącym roku kilkukrotnie występował on z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zmianę statusu epizootycznego terenów objętych obszarem zagrożenia (tzw. strefą niebieską).

Przywrócenie obszaru objętego ograniczeniami na terenach objętych obecnie obszarem zagrożenia jest jednym z priorytetowych działań Głównego Lekarza Weterynarii. Do chwili obecnej udało się przenieść z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami 42 gminy lub ich części.

Zmiany regionalizacji i znoszenie ww. obszarów mogą nastąpić najwcześniej jesienią

Jednocześnie należy zauważyć, że miesiące letnie są traktowane przez Komisję Europejską jako okres wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF, zatem kolejne zmiany regionalizacji i znoszenie ww. obszarów mogą nastąpić najwcześniej jesienią. Rozwój sytuacji epidemiologicznej w następnych tygodniach i ewentualne wystąpienie kolejnych ognisk będzie miało wpływ na możliwość przywrócenia obszaru objętego ograniczeniami w niektórych częściach Polski po obecnie występującym okresie wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF.

Ponadto w sprawie łagodzenia restrykcji ustanowionych na terytorium Polski przez Komisję w związku z ASF, popierając wnioski Głównego Lekarza Weterynarii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzykrotnie interweniował u Pani Stelli Kyriakides, Członka Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności z żądaniem przyspieszenia prac służb Komisji w przedmiotowej sprawie, jednocześnie podkreślając, że długie utrzymywanie restrykcji wynikających z uwzględnienia danych obszarów w części III załącznika do ww. decyzji Komisji powoduje znaczne ograniczenia dla hodowców świń i przetwórców wieprzowiny, które można byłoby na tym etapie znacznie złagodzić, pozwalając tej branży na ograniczenie strat ekonomicznych.

W efekcie tych działań 18 maja 2020 r. została przykładowo opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 155 z 18.05.2020, str. 27), która uwzględniła część propozycji polskich służb weterynaryjnych.

MRiRW: walczymy o zmniejszanie stref niebieskich

Frustrację i rozgoryczenie hodowców świń

W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie interweniował u Pani Komisarz z żądaniem wprowadzenia pozostałych zmian w regionalizacji, o które Polska dotychczas wnioskowała. Ostatnia z takich interwencji miała miejsce stosunkowo niedawno, tj. 17 lipca 2020 r., gdzie zaznaczono, że przeciągające się niejednokrotnie nawet ponad 12 miesięcy negocjacje w tym zakresie ze służbami Komisji, niepozwalające, pomimo spełnienia warunków, na wykreślenie danego obszaru z części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, powodują zrozumiałą frustrację i rozgoryczenie hodowców świń, którzy tracą możliwość opłacalnego kontynuowania produkcji, nie rozumiejąc jednocześnie z jakiego powodu obostrzenia są przedłużane. Zażądano przy tym rozpatrywania tego typu spraw przez Komisję bez zbędnej zwłoki oraz zapewnienia efektywnej współpracy w tym zakresie służb Komisji z polskimi służbami weterynaryjnymi.

W przesłanym piśmie zaznaczono, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu zwłaszcza najbardziej restrykcyjnego obszaru zagrożenia, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala, oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie ASF można śledzić na stronie internetowej pod adresem www.wir.org.pl/asf.

Opracowanie: Paweł Dopierała
WIR

Advertisement
Advertisement

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + eight =

Advertisement
11,159FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
4,127ObserwującyObserwuj
6,120SubskrybującySubskrybuj

ASF: rekomendacje dla producentów świń z województwa łódzkiego

Na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy Inspekcja Weterynaryjna podjęła w województwie łódzkim natychmiastowe działania. Działania w kierunku zwalczania...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE