Producenci świń dostaną po kieszeni

Wygląda na to, że rozpoczynający się rok nie będzie łaskawy dla producentów trzody chlewnej. Z analiz wynika, że spadną ceny skupu żywca, a warunki chowu dalej będą się pogarszać. Prawdopodobnie już w marcu nastąpi spadek pogłowia świń.

 

Z oceny ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że w 2018 r. nastąpi dalsze pogorszenie warunków chowu trzody. Ceny trzody będą się obniżały, a zbóż  –  rosły.

– Spadek cen w Polsce jest związany z malejącymi cenami w Unii Europejskiej na skutek postępującej odbudowy pogłowia w wielu krajach – wyjaśnia Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ.

Rzeczywiście. Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej wynika, że w 2018 r. nastąpi ok. 1 proc. wzrost produkcji oraz ok. 3 proc. wzrost eksportu. W rezultacie podaż rynkowa zwiększy się w stosunku do 2017 r. o ok. 154 tys. ton, co prawdopodobnie wpłynie na spadek cen.

Ceny trzody chlewnej w 2018 roku

Danuta Zawadzka z IERiGŻ przewiduje, że w marcu cena trzody w Polsce może zawierać się w przedziale 4,40-4,50 zł/kg, a w czerwcu może wynieść ok. 5 zł/kg.

– Takie ceny byłyby o ok. 10 proc. niższe od cen z analogicznych miesięcy 2017 r. Wzrost cen zbóż o ok. 10 proc. może więc powodować dalsze zawężanie relacji wyrażających opłacalność chowu – wyjaśnia ekspertka.

Spadek pogłowia trzody chlewnej

Zdaniem IERiGŻ w marcu 2018 r. może dojść do niewielkiego spadku pogłowia trzody, a w czerwcu 2018 r. do jego pogłębienia. Dalsze zmiany pogłowia trzody będą zależały od cen zbóż po żniwach 2018 r.

Jeśli relatywnie niskim cenom trzody towarzyszyć będzie dalszy wzrost cen zbóż, to spadek pogłowia trzody w grudniu 2018 r. będzie jeszcze głębszy niż w czerwcu. Rzeczywista skala spadku pogłowia będzie jednak zależała od skali spadku cen trzody oraz skali wzrostu cen zbóż w najbliższych miesiącach – wyjaśnia Zawadzka.

Sytuacja w 2017 roku

Po trwającej od maja 2016 r. do czerwca 2017 r. wzrostowej tendencji cen skupu żywca wieprzowego w Polsce, w drugiej połowie 2017 r. rozpoczęła się tendencja spadkowa, która nasiliła się w czwartym kwartale. W grudniu 2017 r. ceny skupu trzody były przeciętnie o ok. 9 proc. niższe niż rok wcześniej.

Redakcja AgroNews, fot. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here