Program „Rybactwo i morze” 2014 -2020 zatwierdzony. Wnioski prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014 -2020. Informację o zatwierdzeniu przekazał dziś sekretarzowi stanu Kazimierzowi Plocke podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu komisarz UE Karmenu Vella.

\"rolnictwo,Spotkanie podczas którego została przekazana informacja o zatwierdzeniu przez KE Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Od lewej: zastępca szefa gabinetu komisarza Gabriela Peace, komisarz UE Karmenu Vella, dyrektor generalny DG MARE João Aguiar Machado, dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki, sekretarz stanu Kazimierz Plocke, radca ministra Marcin Ruciński, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE Sebastian Barkowski.

 

Środki finansowe jakie zostały przyznane Polsce na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego i wynoszą 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym w wysokości 179 290 055 euro, daje łącznie 710 509 511 euro. Wynegocjowaliśmy jedną z największych alokacji pośród państw członkowskich. Większe od Polski środki otrzymały tylko 3 państwa: Hiszpania, Francja i Włochy.

Zatwierdzony Program zakłada realizację sześciu priorytetów:

  •     Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  •     Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej;
  •     Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  •     Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach;
  •     Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania;
  •     Zintegrowaną Politykę Morską;

oraz Pomoc techniczną.

Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż fundusze UE źródeł. Będą to m.in.: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Podobnie jak w latach 2007-2013, w ramach nowej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także przetwórstwo, chociaż  w nieco mniejszym niż dotychczas zakresie.

Ważnym elementem nowego programu jest rozwój akwakultury. Wspierane będą działania stanowiące kontynuację inwestycji z okresu programowania 2007-2013, jak również zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury nowością w działaniach wodno-środowiskowych będzie wsparcie inwestycji związanych z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Czytaj także:
Komisja Europejska zaakceptowała trzy polskie programy promocyjne

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Pomoc będą mogli otrzymać również nowi hodowcy rozpoczynający działalność w sektorze akwakultury. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020. Pomoc finansowa kierowana będzie do producentów z tego sektora w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie takie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w wyniku  klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i chorób ryb.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane akty prawne, które pozwolą na sprawne uruchomienie Programu. Resort przewiduje, że jeszcze w tym roku mogą ruszyć pierwsze nabory wniosków.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here