Program \”Zero tolerancji\” zbiera żniwo

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „ Zero tolerancji ”  w dniach 15 – 21 maja 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 1746 kontroli: 235 w rzeźniach, 369 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 17 w chłodniach składowych, 191 w punktach skupu zwierząt, 164 u pośredników w handlu zwierzętami, 198 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 572 środków transportu zwierząt do 8h i powyżej 8h.

Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

\"Program

 

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, warunków technicznych środka transportu i dobrostanu zwierząt.

Czytaj także:
Oszczerstwa pod adresem polskiej żywności nieuzasadnione!

Organy ścigania będą chroniły polską żywność
Czy przekonamy Czechów do naszej żywności?
 

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 15 –  21 maja 2013 roku kontroli ujawniono 14 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, skupu zwierząt, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i uboju zwierząt. Ponadto stwierdzono 7 przypadków nielegalnego transportu. W związku z powyższym: • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 13 kar pieniężnych na łączną sumę 83 800 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku; • nałożono 64 mandaty na łączną kwotę 17 250 zł; • 22 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku; • wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 5 jest w toku; • w stosunku do 2 wyznaczonych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie; • 3 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.

Po analizie dotychczasowych cotygodniowych raportów przekazywanych przez organy terenowe Inspekcji Weterynaryjnej w dalszym ciągu obserwuje się tendencję spadkową dla stwierdzanych uchybień dotyczących dobrostanu zwierząt w rzeźniach, punktach skupu zwierząt oraz w przypadku podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie zwierzętami.

Źródło: Główny Lekarz Weterynarii
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here