PROW: ponad 5,2 mln zł na scalanie gruntów w Lubuskiem

– Cieszę się bardzo, że po raz pierwszy podpisujemy umowę na scalanie gruntów w ramach środków unijnych 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę podpisujemy ze starostwem, ale korzystać będą rolnicy z obu gmin należących do powiatu sulęcińskiego. To pierwsza umowa w tym rozdaniu i liczymy że kolejne 7 mln zł będzie przeznaczonych na dalsze scalanie gruntów – mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn podczas uroczystego podpisania umów.

 

\"rolnictwo,

 

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór trwał od 31 marca 2016 roku do 25 maja 2016 roku.

Limit środków wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi dla województwa lubuskiego: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów) PROW 2014-2020: 3 433 170 euro (kurs z 30.08.2016r. 4,3436) 14 912 317,21 zł.

24 maja 2016 r. powiat sulęciński złożył 2 wnioski o przyznanie pomocy. Pierwszy z nich dotyczy „Scalania gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice.” Wieś Ownice położona jest w gminie Słońsk, w powiecie sulęcińskim. Celem operacji jest poprawa rozłogu i struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów, a także poprawa warunków pracy i życia rolników poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Obszar scalania 644,62 ha w tym:, powierzchnia gruntów rolnych 445,74 ha, powierzchnia gruntów leśnych 54,33 ha. Drogi przebudowywane 4,43 km. Koszt całkowity operacji wynosi 3 434 494,85 zł, koszty kwalifikowane 3 385 694,85 zł, a  kwota pomocy 2 154 317 zł (63,63% EFRROW). 

Drugi wniosek dotyczy „Scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc”. Wieś Krępiny położona jest w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim. Celem operacji jest poprawa rozłogu i struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów, a  także poprawa warunków pracy i życia rolników poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Obszar scalania 1104 ha w tym:, powierzchnia gruntów rolnych 1019 ha, powierzchnia gruntów leśnych 1 ha. Drogi przebudowywane 6,068 km. Koszt całkowity operacji wynosi 4 896 672,01 zł, koszty kwalifikowane 4 896 672,01 zł, a kwota pomocy 3 115 752 zł (63,63% EFRROW).

Podczas spotkania radości nie krył starosta sulęciński Adam Basiński.

– Przyznane środki znacznie wpłyną na poprawę możliwość gospodarowania rolników, zajmujących się bardzo precyzyjny rolnictwem, w wielu wypadkach jest to warzywnictwo i ogrodnictwo. Dziękujemy za wytypowanie naszych rejonów w powiecie sulęcińskim w gminie Krzeszyce i Słońsk – mówił starosta sulęciński. 

Wójt Słońska Janusz Krzyśków podkreślał, że dzięki dofinansowaniu i działań, które uda się zrealizować będą to ogromne korzyści dla gminy i tych miejscowości. Dofinansowanie obejmuje remont dróg dojazdowych do pól oraz uporządkowanie działek gruntowych, które dla przykładu w Ownicach są rozproszone. Są to areały duże, większe i mniejsze. Chcemy to uporządkować. Będzie to z korzyścią dla użytkowników, dla rolników. Z budżetu gminy ciężko byłoby wydatkować te środki. Jesteśmy wdzięczni za przyznanie nam tych funduszy – mówił wójt Słońska.     

Jako ostatni głos zabrał Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis.

Podjąłem trud, przekonałem rolników, którzy podpisali się pod wnioskiem o scalanie gruntów. Na terenie naszej gminy obejmuje to ponad 1100 ha. Gdy objeżdżaliśmy tereny, które ma objąć program to z satysfakcją usłyszałem słowa dyrektora Mazura, który zobaczył te rozdrobnione działki, że to właśnie w nasza gmina będzie wzorem scalania. Na naszym terenie mamy ponad 500 działek rolniczych. Są rolnicy, którzy mając 40 ha, mają w 20 działkach – powiedział wójt Krzeszyc.

 

Redakcja AgroNews,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here