Jak poradzić sobie ze słodyszkiem rzepakowym?

Wiosną rzepak jest atakowany przez wiele gatunków owadów szkodliwych, które mogą powodować bardzo duże straty w plonie. Do najgroźniejszych szkodników rzepakowych  należy m.in. słodyszek rzepakowy. Problem z tym chrząszczem polega na tym, że jest on w dużym stopniu odporny na działanie środków  ochrony roślin.

rolnictwo, portal rolny, rzepak, środki ochrony roślin, neonikotynoidy, słodyszek rzepakowy, acetamipryd, tiachlopryd, fosmet, chloropiryfos, indoksakarb.

Na terenie prawie całej Polski w uprawach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

To jeden z najgroźniejszych szkodników rzepaku. Nalatuje najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC.

Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.

Próg szkodliwości słodyszka

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

  • 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu

  • 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu

Problem odporności słodyszka na insektycydy

Obecnie  słodyszek jest uodporniony na wszystkie substancje z grupy pyretroidów. Najnowsze badania naukowców z Instytutu Ochrony Roślin wykazały odporność tego szkodnika także na tau-fluwalinat, który do tej pory wykazywał wystarczające działanie.

Eksperci nie stwierdzili natomiast odporności na acetamipryd, tiachlopryd oraz fosmet. Jednak najwyższą wrażliwość słodyszek wykazuje na chloropiryfos oraz indoksakarb.

Charakterystyczne jest to, że poziom odporności słodyszka rzepakowego na pyretroidy jest wyrównany na terenie prawie całego kraju.

– Jedynie na terenach Polski północno-wschodniej jest nieznacznie niższy. Natomiast wyższy poziom odporności słodyszka rzepakowego na niektóre substancje czynne z grupy pyretroidów dotyczy z reguły Polski północno-zachodniej – wyjaśniają naukowcy z IOR w publikacji mówionych m.in. w publikacji „Strategia przeciwdziałania odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy”.

W celu ograniczenia wzrostu odporności słodyszka na środki ochrony roślin należy do kolejnych zabiegów na tej samej uprawie stosować insektycyd z innej grupy chemicznej.

Kamila Szałaj, fot. WikiCommons

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here