Przemysł drobiowy kwitnie

W kwietniu 2012 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających powyżej 50 pracowników, wytworzono 137 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 7,4% więcej niż przed miesiącem i o 18,1% więcej niż przed rokiem –  informuje Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W pierwszych pięciu miesiącach br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 18% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. Utrzymuje się duża dynamika eksportu mięsa drobiowego.

Wprawdzie w kwietniu 2012 r. wolumen sprzedaży zagranicznej był o 19% mniejszy niż przed miesiącem, ale nadal o ponad 8% przewyższał poziom ubiegłoroczny. W pierwszych czterech miesiącach br. eksport zwiększył się o 16,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

\"\"

 

Przywóz mięsa drobiowego obniżył się w kwietniu w relacji do marca o 19%. Był jednak o 18,7% większy niż przed rokiem. W pierwszych czterech miesiącach br. zakupy zagraniczne zwiększyły się o 13,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. W kwietniu nastąpiło pogorszenie dodatniego salda obrotów handlu zagranicznego tym mięsem w relacji rok do roku.

Eksport stanowił 25% wolumenu przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, wobec 32,3% w marcu. Był to najprawdopodobniej skutek wysokich cen surowca rzeźnego oraz gromadzenia zapasów na pokrycie przewidywanego wyższego popytu w czerwcu, związanego z Euro 2012.

Od początku 2012 r. drożeją mieszanki paszowe dla drobiu. W maju ceny pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów wzrosły w relacji do poprzedniego miesiąca o 3,8% i były o 2% wyższe niż przed rokiem. Ceny pasz przemysłowych dla indyków wzrosły o 3,9% w porównaniu do kwietnia i o 2,5% przekraczały poziom z maja 2011 r.

W pierwszych pięciu miesiącach br. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, mieszanki przemysłowych pasz pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych podrożały o 0,2%, a dla indyków – o 0,4%. Trzeba więc podkreślić, że ceny pasz przemysłowych dla drobiu ponownie osiągnęły wysoki poziom ubiegłoroczny, jednak przy wyższym niż wówczas poziomie cen skupu żywca.

W pierwszych pięciu miesiącach 2012 r. drożejącym lekko paszom towarzyszył wzrost cen skupu żywca drobiowego. Kurczęta skupowane były po cenach o 3,9% wyższych niż przed rokiem. Podobna była skala wzrostu cen skupu indyków. W czerwcu ceny skupu kurcząt wzrosły o 3,8% w relacji do maja, natomiast indyków o 1,5%. Opłacalność produkcji żywca drobiowego poprawiła się.

W czerwcu 2012 r. tuszki kurcząt sprzedawane były przez zakłady drobiarskie po cenie o 4,5% wyższej niż przed miesiącem i aż o 28% wyższej niż przed rokiem. Natomiast przeciętna cena zbytu mięsa indyczego wzrosła o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i była o 4,1% wyższa niż w czerwcu 2011 r. W pierwszym półroczu br. w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku, ceny zbytu tuszek kurcząt wzrosły o 22%, a indyków o 10%.

Ceny skupu żywca drobiowego rosły wolniej niż ceny zbytu mięsa. Ich dynamika była zbliżona do dynamiki cen detalicznych. W maju 2012 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 34% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska należała nadal do najtańszych. Różnica między cenami polskimi i unijnymi była jednak mniej korzystna w porównaniu do maja 2011 r.

Średnia cena unijna wzrosła w stosunku do maja 2011 r. o 0,5%, podczas gdy cena polska o 4%. W tym samym czasie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech zmniejszyły się o 0,6%, we Francji wzrosły o 0,6%, a w Holandii o 2,1%. Spadki cen tego mięsa notowane były m.in. w Czechach i na Węgrzech. Znacząca przewaga cenowa polskiej oferty handlowej na jednolitym rynku europejskim utrzymuje się i stanowi główny czynnik konkurencyjności w handlu mięsem drobiowym.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here