Przepisujesz gospodarstwo? Nie możesz być nadal ubezpieczony w KRUS

Resort rolnictwa odrzucił wniosek samorzadu rolniczego o zmianę przepisów, które powodują zaprzestanie ubezpieczenia w KRUS na 5 lat po trwałym przekazaniu gospodarstwa innemu rolnikowi.

 rolnik, rolnictwo, portal rolny, KRUS, ZUS, przekazanie gospodarstwa, Szmulewicz, KRIR

 

Kilka tygodni temu Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obowiązujące obecnie przepisy uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS. Problem dotyczy często rolników w wieku przedemerytalnym, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w KRUS i liczą na ustalenie prawa do emerytury rolniczej w ciągu kilku najbliższych lat.

– O ile warunek zaprzestania działalności rolniczej wydaje się zasadny, to wymóg niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS jest trudny do zrozumienia, ponieważ pozbawia osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego samorząd rolniczy wnioskował o umożliwienie rolnikom w wieku powyżej 60 lat, którzy chcą przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach ww. poddziałania PROW, pozostanie w dotychczasowym systemie ubezpieczenia rolniczego na zasadzie domownika.

Resort rolnictwa: pozostanie w KRUS niemożliwe

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że propozycja dalszego podlegania beneficjentów przedmiotowego poddziałania ubezpieczeniu w KRUS stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników.

– Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy stwierdzić, że rolnik, który przekazał gospodarstwo w ramach poddziałania 6.5 PROW 2014-2020 zostawiając na własne potrzeby grunty o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników – wyjaśnia ministerstwo.

Resort przypomina przy okazji, że warunek niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS po przekazaniu gospodarstwa w ramach poddziałania 6.5, był jednym z ustaleń podjętych podczas negocjacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

– Propozycja wprowadzenia możliwości pozostania beneficjenta poddziałania w KRUS na zasadzie domownika wymagałaby zmiany Programu i uzgodnienia ze służbami Komisji Europejskiej – stwierdza ministerstwo.


oprac. Kamila Szałaj
Redkcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here