Przyjazna wieś

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła kolejną edycję  konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszyscy zainteresowani powinni zapoznać się z regulaminem konkursu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres sekretariatu regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa.

Zgłoszenia należy składać do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, www.fapa.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here