PZHiPBM proponuje zmiany w Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze C

Mamy propozycję zmian do modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze C – poinformował Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki. Sprawdź, na czym polegają zaproponowane zmiany.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, bydło, świnie, modernizacja gospodarstw rolnych, Zarzecki

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki spotkał się w ubiegłym tygodniu z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Rozmowy dotyczyły m.in. zmiany przepisów w zakresie naboru wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze C (produkcja bydła mięsnego).

Bydło zamiast świń dobrą alternatywą

PZHiPBM z dużą satysfakcją przyjął informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej prezentowaną na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego 2018r.

– Zgadzamy się ze stanowiskiem Ministerstwa, że realną alternatywą dla gospodarstw, na terenach objętych ASF jest hodowla czystorasowego bydła mięsnego – powiedział Zarzecki.

– Wychodząc naprzeciwko temu stanowisku oraz biorąc pod uwagę działania podejmowane przez Ministerstwo w ramach PROW 2014-2020, a w szczególności w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” obszar C, PZHiPBM złożył propozycję zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Zmiany te umożliwiłyby  beneficjentom w ramach obszaru C pozyskanie środków na wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia okólników i wybiegów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w celu umożliwienia zwierzętom dostępu do wody na pastwiskach i poza budynkami inwentarskimi – tłumaczy Zarzecki.

Obecne zapisy rozporządzenia w obszarze C ograniczone są bezpośrednio do inwestycji związanych z inwestycjami budowlanymi i wyposażeniem budynków inwentarskich. Propozycja Związku pozwoli na przeniesienie ciężaru tych inwestycji z obszaru D , który cieszy się największym zainteresowaniem, a nakieruje potencjalnych beneficjentów na korzystanie z pomocy w ramach obszaru C, jako kompleksowej odpowiedzi na ich zapotrzebowania.

Punkty za hodowlę czystorasową

PZHiPBM zaproponował także przyznawanie dodatkowych punktów w obszarze C za posiadanie zwierząt hodowlanych, dla których prowadzone są księgi oraz w przypadku gdy beneficjent zobowiąże się do powiększenia stada właśnie o zwierzęta czystorasowe. Takie zapisy pozwolą na zwiększenie potencjału polskiej hodowli oraz wpłynie pozytywnie na zapotrzebowania polskich producentów żywca wołowego a jednocześnie ograniczy ilość importowanych cieląt.

– Mam nadzieję, że nasze propozycje do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obszar C objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 znajdą akceptacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi co pozwoli na lepsze wykorzystanie środków przez polskich hodowców i producentów bydła mięsnego. Leży to w interesie polskiego hodowcy i producenta bydła mięsnego – komentował Zarzecki.

W Polsce obserwujemy wzrost zainteresowana produkcją wołowiny, jednakże problemem jest jakość oraz brak powtarzalności.

– W związku z powyższym należy położyć nacisk na wzrost i poprawę polskiej hodowli bydła mięsnego poprzez wsparcie dla hodowców zwierząt czystorasowych . Dlatego, też proponujemy przyznawanie dodatkowych punktów w tym obszarze za posiadanie zwierząt hodowlanych, dla których prowadzone są księgi oraz w przypadku gdy beneficjent zobowiąże się do powiększenia stada właśnie o zwierzęta czystorasowe. Takie zapisy pozwolą na zwiększenie potencjału polskiej hodowli oraz wpłynie pozytywnie na zapotrzebowania polskich producentów żywca wołowego a jednocześnie ograniczy ilość importowanych cieląt – mówił Zarzecki.

Wsparcie dla systemu pastwiskowego

Prezes przypomina także, że w przypadku bydła mięsnego, najbardziej oczekiwaną formą hodowli i produkcji jest forma ekstensywna oraz półintenstywna oparta na użytkach zielonych.

– Dlatego też wydaje się zasadne, iż wsparciem powinno być objęte działania umożliwiające wypas. Dodatkowo dla zwierząt wypasanych na pastwiskach często źródłem wody są rowy z wodą, strugi , rzeczki oraz inne wody płynące co wpływa negatywnie na zdrowotność stada a co za tym idzie na opłacalność produkcji – dodał Zarzecki.

Redakcja AgroNews, fot. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here