Rada Ministrów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

30 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do polskiego prawa zostaną wdrożone rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 oraz przepisy Unii Europejskiej wydane na jego podstawie. Chodzi o regulacje sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożywania przez ludzi.

 

\"\"

 

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono nowe lub zmodyfikowano już funkcjonujące definicje, w tym m.in: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, wprowadzenie do obrotu, zwierzęta gospodarskie, umieszczanie na rynku, nawóz organiczny i polepszacz gleby.

Wskazano, jakie organy Inspekcji Weterynaryjnej, które będą zobowiązane do realizacji zadań oraz wykonywania czynności zawartych w przepisach ustawy. Dodano nowy rozdział 5a, w którym sprecyzowano wymagania weterynaryjne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych. Określono także obowiązki podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z ww. produktami.

Czytaj także:

Chleb Pokoju

KRIR w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku!

Wprowadzono regulację, na podstawie której powiatowy lekarz weterynarii może zakazać posiadaczowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Zapobiegnie to zdarzającym się często sytuacjom, że po stwierdzeniu, iż zwierzęta były karmione zabronionymi produktami, przewożono je w nieznane miejsce. Istniało wówczas realne niebezpieczeństwo, że mięso pochodzące z uboju ww. zwierząt może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Lekarz weterynarii może nakazać ubój ww. zwierząt.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł zakazać posiadaczowi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub produktów zwierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ich zbywania lub udostępniania. Będzie to dotyczyć podmiotów, które nie uzyskały wymaganego prawem zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia bądź nie są zarejestrowane. Decyzja ta będzie miała charakter natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zmieniono dotychczasowy system odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nałożyć kary administracyjne na podmioty naruszające  przepisy.

Wysokość kar, w zależności od rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego, zostanie określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa. W projekcie nowelizacji ustawy przyjęto, że ich wysokość może wynosić do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Doprecyzowano przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Głównego Lekarza Weterynarii nad obiektami, pomieszczeniami oraz laboratoriami wykonującymi badania i inne czynności związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów. Na Głównego Lekarza Weterynarii nałożono obowiązek przeprowadzania kontroli tych obiektów przed ich zatwierdzeniem. Jest to podyktowane wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Wprowadzony będzie wymóg przekazywania izolatów odzwierzęcych czynników chorobotwórczych do właściwych krajowych laboratoriów referencyjnych.

Zaproponowane zmiany w nowelizacji ustawy dotyczą także zmian w innych ustawach, m.in.: o Inspekcji Weterynaryjnej, o paszach, o nawozach i nawożeniu.

Źródło: www.krir.pl

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Uproszczenia w Zielonym Ładzie wchodzą w życie 25 maja br. Co się zmienia?

25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie zostało opublikowane...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics