Rolnictwo filarem dla całej gospodarki

Na temat szans i zagrożeń sektora rolno-spożywczego, w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, dyskutowano w Jachrance podczas siódmej Agrokonferencji.

W pierwszej części konferencji wziął udział minister Stanisław Kalemba, który podkreślił rolę sektora dla rozwoju i stabilności gospodarki w ogóle. – W trudnych czasach rolnictwo może okazać się dobrym stabilizatorem i mocnym filarem dla całej gospodarki. Polska branża rolno-spożywcza jako jedyna osiąga dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Wszystko wskazuje na to, że za rok bieżący wartość ta osiągnie 3 mld euro – powiedział minister.

 

 

\"\"

 

Stanisław Kalemba przypomniał, że ze względu na zmiany, z jakimi mamy do czynienia, nie tylko w rolnictwie, lecz także w ramach innych polityk europejskich, przed krajami członkowskimi stają nowe wyzwania. Dla polskich rolników i przetwórców jednym z nich jest dalsza konsolidacja. – Łączenie się w grupy producenckie może być skuteczną odpowiedzią na procesy globalizacyjne.

Dziś coraz częściej dostrzegamy potrzebę konsolidacji na jednolitym rynku Unii Europejskiej, który ma ponad 500 mln konsumentów. Jednak to tylko 10% populacji ludności całego świata. Dywersyfikujemy rynki zbytu, a przed polskimi producentami otwierają się nowe możliwości. To również zadanie dla resortu rolnictwa, aby wspomagać rolników w zakładaniu spółdzielni czy grup producenckich.

Chcemy to robić między innymi przez zmianę świadomości producentów żywności oraz edukowanie w tym zakresie młodzieży – powiedział minister i przypomniał, że współpraca przynosi zawsze największe korzyści. Podkreślił jednocześnie, że konsolidacja to dla rolników szansa na wyższe zyski.

Odnosząc się do zagadnień związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej minister przypomniał, że dyskusja nad kształtem i wysokością budżetu nadal trwa. – Będziemy starali się osiągnąć jak najlepsze warunki dla polskich rolników, przy zachowaniu obu filarów WPR. Skupiamy się na tym, aby wszyscy rolnicy europejscy mieli równe warunki, jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie oraz mogli kontynuować modernizowanie swoich gospodarstw przy pomocy środków z drugiego filara – mówił Stanisław Kalemba.

Spotkanie było płaszczyzną wymiany poglądów na temat wyzwań, jakie stają dziś przed branżą rolną. Obecni na konferencji analitycy sektora bankowego zaprezentowali wyniki swoich badań. – Dzięki analizie rzeczywistości, obserwacji wydarzeń, które mają miejsce w innych krajach, próbujemy wyciągać wnioski i wypracowywać skuteczne rozwiązania dla kraju – mówili eksperci. Wspomniano także o prognozowanym wzroście ludności na świecie i strukturze demograficznej poszczególnych regionów, gdyż czynniki te mają wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców. Ważnym elementem dzisiejszych rozmów była prezentacja raportu „W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru. Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego Polsce”, którego autorami są eksperci Banku BGŻ – organizatora Agrokonferencji.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w ostatnich latach mamy do czynienia z polaryzacją rolnictwa. W toku dyskusji podkreślano, że siłą napędową są dla branży gospodarstwa specjalistyczne. – Gospodarka globalizuje się, a to dla państw członkowskich UE oznacza nowe wyzwania – podkreślali autorzy raportu zachęcając jednocześnie do zapoznawania się z jego treścią, gdyż prezentowane są tam i analizowane trzy scenariusze rozwoju sytuacji w Europie, w zależności od tempa wzrostu gospodarczego.

Źódło i fot.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here