Rolnictwo zrównoważone przyszłością polskiej wsi!

Rolnictwo zrównoważone jest alternatywną  koncepcją  dla modelu intensywnego rolnictwa, zakładającą realizowanie wszystkich działań z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Podnoszenie świadomości  nt. odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych w procesie produkcji wśród wszystkich uczestników łańcucha pokarmowego jest ogromną  szansą uniknięcia zagrażającej nam klęski żywnościowej.

 

\"\"

 


Rozmowa z koordynatorem projektu „Rolnictwo Zrównoważone” – Dariuszem Rutkowskim.

1.    Jaka była inicjatywa powstania projektu „Rolnictwo zrównoważone”?

Projekt „Rolnictwo zrównoważone” to niekomercyjna inicjatywa grupy odpowiedzialnych firm szeroko rozumianego żywnościowego łańcucha wartości. Łańcucha, który dla potrzeb naszego projektu nazwaliśmy łańcuchem odpowiedzialności. Bezpośrednim inicjatorem projektu było stowarzyszenie Sustainable Agriculture Initiative Platform zrzeszające czołowe firmy przetwórstwa rolno-spożywczego. Obecnie w projekcie uczestniczą firmy : Grupa Żywiec SA, Farm Frites Poland, Bayer CS, ProCam Polska.

2.    Jaki jest cel projektu oraz jakimi metodami będzie realizowany?

Celem projektu jest propagowanie zasad rolnictwa zrównoważonego poprzez wspieranie rozwoju tej formy gospodarowania wśród rolników.  

Cel projektu będziemy realizować wykorzystując następujące narzędzia :

·    listę kontrolną rolnictwa zrównoważonego stanowiącą zbiór wskaźników jakościowych do określenia stopnia zaawansowania gospodarstwa rolnego na drodze do realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego,
·    Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, którego proces rejestracji właśnie się rozpoczął. Stowarzyszenie te przejmie wiele funkcji organizacyjnych projektu,
·    grupy gospodarstw realizujących zasady rolnictwa zrównoważonego w oparciu o listę kontrolną. Grupy gospodarstw pilotażowych traktujemy jako swego rodzaju grupy wzajemnego wsparcia rolników uczestniczących w projekcie na niekiedy trudnej drodze do realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego.
·    narzędzia edukacyjne służące popularyzacji rolnictwa zrównoważonego wśród rolników, głównie z wykorzystaniem  internetu.

3.    Do kogo skierowany jest projekt i jakie warunki trzeba spełnić by móc do niego przystąpić?

Projekt „Rolnictwo zrównoważone” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem tej formy gospodarowania na wsi. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest gotowość do współpracy z innymi uczestnikami projektu w realizacji ustalonych celów. Nie ukrywam, że szczególnie zależy nam na współpracy z rolnikami jako głównym ogniwem łańcucha odpowiedzialności produkcji żywności.

4.    Ile gospodarstw przystąpiło do tej pory do projektu?

W obecnej fazie projektu przystępujemy do tworzenia grup gospodarstw pilotażowych. Do tej pory powstały ich trzy, a następne są w fazie tworzenia. W sumie w pierwszej fazie tworzenia grup gospodarstw pilotażowych przewidujemy uczestnictwo kilkudziesięciu rolników.

5.    Jednym z narzędzi do realizacji celów projektu jest Stowarzyszenie ASAP – jaka będzie jego misja?

Członkowie stowarzyszenia  „ASAP” wierzą w możliwość długotrwałego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie wszelkich zasobów środowiska naturalnego, sprzyjanie rozwojowi lokalnych społeczności i gwarantującego rolnikowi godziwy zysk.
Naszą misją jest wspieranie tej formy gospodarowania w społecznościach rolniczych

6.    Jakie korzyści wynikają dla rolnika przy wstąpieniu do projektu?

Przystępując do projektu rolnik zobowiązuje się realizować zasady rolnictwa zrównoważonego, które przynoszą mu następujące korzyści :
·    Polepszenie stanu gleby
·    Spełnianie oczekiwań odbiorców i konsumentów
·    Nowe rynki zbytu
·    Poprawa rentowności gospodarstwa
·    Dywersyfikacja dochodów
·    Pozyskanie wiedzy i doświadczenia

7.    Jak przewiduje Pan przyszłość gospodarstw rolnictwa zrównoważonego?

Uważam, że dalsza, niekontrolowana  intensyfikacja produkcji rolnej może stanowić zagrożenie dla produktywności  podstawowych środków produkcji wykorzystywanych przez rolnika jakimi są gleba, woda i powietrze. Ograniczone zasoby tych środków produkcji i rosnąca świadomość tego faktu wśród konsumentów żywności będą wymuszać rozwiązania harmonijnie łączące wymagania środowiska z potrzebami wyżywienia społeczeństwa i zabezpieczające godziwy zysk dla rolnika.

Wierzę, że takim rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone polegające  na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody.

Szczególnie wyraźnie widać to w Unii Europejskiej, gdzie rozwój  tej formy  gospodarowania  jest priorytetem. Znajduje to wyraz w wielu dyrektywach unijnych wprowadzanych we wszystkich krajach Unii.

W Polsce również widać szybki rozwój tej formy produkcji rolnej choćby  w gospodarstwach  realizujących program rolnośrodowiskowy „Rolnictwo zrównoważone”.

Rozwój ten wpisuje się w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Kluczowym dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego jest budzenie świadomości rolników i innych uczestników rynku o konieczności rozwoju tej formy produkcji żywności.

Temu właśnie ma służyć nasz projekt „Rolnictwo zrównoważone”. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www : http://rolnictwozrownowazone.pl

 

Rozmawiała
Marta Nowak-Woźnica

Redakcja AgroNews, fot:sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,173FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,520ObserwującyObserwuj
5,430SubskrybującySubskrybuj

#HodowcyRazem: Produkty zwierzęce niezbędnym składnikiem diety

Rzekoma szkodliwość produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa, jest jednym z najczęściej pojawiających się argumentów organizacji pseudoekologicznych. Mięso oskarża się o to, że nie...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE