Rolnicy mogą ubiegać się o dopłatę do prowadzonej produkcji zwierząt

Obecnie w ramach krajowych programów wsparcia bezpośredniego rolnicy mogą ubiegać się o dopłatę do prowadzonej produkcji zwierząt w postaci:

 • dopłaty do krów – minimalna ilość to 3 szt.; maksymalny limit wynosi 20 szt. na gospodarstwo, wiek samicy powyżej 24 miesięcy na dzień 15 maja,
 • dopłaty do bydła – minimalna ilość to 3 szt; maksymalny limit 20 szt. na gospodarstwo, wiek młodzieży nie może przekroczyć 24 m-cy na dzień 15 maja,
 • dopłata do kóz przysługuje posiadaczowi co najmniej 5 samic z gatunku koza domowa których wiek na dzień 15 maja wynosi co najmniej 12 miesięcy,
 • dopłata do owiec przysługuje posiadaczowi co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa których wiek na dzień 15 maja wynosi co najmniej 12 miesięcy i były w posiadaniu rolnika w okresie 15 marca 15 kwietnia danego roku w którym złożono wniosek o płatność.

Rolnik we wniosku zaznacza jedynie, że ubiega się o płatność do owiec i kóz bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Wszystkie samice owiec i kóz spełniające kryterium płci i wieku w systemie IRZ są traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia.

Dopłata do zwierząt przysługuje wyłącznie jednorazowo do konkretnej sztuki

Rolnik ponadto zobowiązany jest do utrzymania zgłoszonych do płatności zwierząt w terminie 30 od dnia złożenia wniosku. W przypadku sprzedaży-padnięcia danej sztuki należy złożyć korektę wniosku z w terminie 14 dni od daty zdarzenia z uwzględnianiem wprowadzenia zastępstwa danej sztuki lub jej całkowitego wycofania w przypadku braku sztuk alternatywnych. Ponadto konieczne jest terminowe zgłoszenie zdarzeń dotyczących zwierząt w systemie IRZ ARiMR.

Dopłata do zwierząt przysługuje wyłącznie jednorazowo do konkretnej sztuki – jest to szczególnie istotne w przypadku cieląt gdyż istnieje możliwość iż rolnik złożył wniosek o płatność na daną sztukę bydła i po 30 dniach odprzedał ja innemu hodowcy – w takim przypadku płatność przysługuję pierwszemu rolnikowi.

Ponadto Rolnicy w ramach pakietów tzw. płatności rolnośrowidkowo-klimatycznych (PRSK) mogą się ubiegać o wsparcie w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie mającego celu ochronę szczególnie cennych ras/odmian zwierząt gospodarskich z gatunków bydło, konie, owce i kozy w przypadku których niska liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia. Lokalne rasy i odmiany zwierząt są doskonale przystosowane do miejscowych, często bardzo trudnych warunków środowiskowych. Mogą one być utrzymywane w warunkach produkcji ekstensywnej.

Płatności przyznawane są do samic następujących ras w ramach poszczególnych gatunków:

Wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła: polska czerwona, białogrzbieta, polska czerwono-biała i polska czarno-biała.

Wymogi:

 • realizacja programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych bydła danej rasy,
 • minimalna liczba samic w stadzie, do których przysługuje płatność – 4 krowy tej samej rasy zakwalifikowanej do udziału w programie ochrony,
 • wpis krów do księgi hodowlanej bydła danej rasy,
 • prowadzenie kontroli użytkowości mlecznej i dokumentacji hodowlanej w stadzie.

Wysokość wsparcia wynosi 1600 zł/szt.

Wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni: konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń śląski, koń wielkopolski, koń sokólski oraz koń sztumski.

Wymogi:

 • realizacja programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych koni danej rasy,
 • minimalna liczba samic w stadzie, do których przysługuje płatność – 2 klacze tej samej rasy zakwalifikowanej do udziału w programie ochrony,
 • wpis koni do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy i prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada.

Wysokość płatności:
1900 PLN/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie),
1700 PLN/szt. pozostałe rasy.

Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec: wrzosówka, świniarka, owca olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, polska owca nizinna odmiany uhruskiej, owca wielkopolska, polska owca nizinna odmiany żelaźnieńskiej, korideil, owca kamieniecka, owca pomorska, cakiel podhalański i merynos polski w starym typie.

Wymogi:

 • realizacja programu ochrony zasobów genetycznych owiec danej rasy,
 • minimalna liczba samic tej samej rasy w stadzie, do których przysługuje płatność:
  • 5 matek owcy olkuskiej,
  • 10 matek owiec pozostałych ras zakwalifikowanych do udziału w programie ochrony,
 • wpis owiec do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy i prowadzenie dokumentacji hodowlanej,
 • liczba maciorek przypadających na jednego tryka nie może przekroczyć 30.

Wysokość wsparcia – 360 PLN/szt.

Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra.

Wymogi:

 • minimalna liczba samic tej samej rasy – w stadzie, do których przysługuje płatność:
  • 10 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej,
  • 8 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej,
  • 8 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej,
 • maksymalna liczba loch, do której przysługuje płatność:
  • 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej,
  • 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej,
  • 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej,
 • prowadzenie oceny wartości użytkowej i dokumentacji hodowlanej w stadzie,
 • wpis loch do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy.

Wysokość płatności – 1140 zł/ szt.

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Płatności dobrostanowe

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne).

Pakiet 1. Dobrostan świń:
wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – 301 zł szt.
wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 24 zł szt.

Pakiet 2. Dobrostan krów:
wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – 185 zł szt.
wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – 595 zł szt.
wariant 2.3. Dobrostan krów mamek – 329 zł/szt.

Opracowanie: Robert Hyżorek WIR
Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here