Rolnicy nie rzucili się na pakiet Hogana. Izby chcą ratować pieniądze

Samorząd rolniczy zwraca uwagę na małe zainteresowanie polskich rolników pomocą udzielaną w ramach tzw. pakietu Hogana. Dlatego zaproponował ministrowi rolnictwa wprowadzenie dodatkowych mechanizmów i zasad, które zachęciłby gospodarzy do skorzystania ze wsparcia. O pieniądze mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej, owiec i mleka.

\"\"


Kilka dni temu ARR poinformowała, że o wsparcie zakupu jałówek i buhajów ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22, 71 zł złożono wnioski na kwotę 4, 98 mln zł, co stanowi 22 proc. wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizmy.

Natomiast w przypadku wsparcia zakupu loszek lub knurów hodowlanych przez producentów świń z kwoty 58,41. mln zł przeznaczonej na tę pomoc, wnioskowano o pomoc w wysokości 5, 88 mln zł. Stanowi to 10 proc. środków przeznaczonych na ten mechanizm.

Nowe formy wparcia dla producentów mleka, świń i owiec

Resort rolnictwa przygotował już nowelizację rozporządzenia dotyczącego pomocy dostosowawczej w ramach pakietu Hogana.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla producentów:

  • mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy);
  • mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące
  • mleka – z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta, w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

KRIR chce zachęcić rolników do skorzystania z pakietu Hogana

W związku z małym zainteresowaniem rolników pomocą, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaproponował wprowadzenie dodatkowych mechanizmów i zasad, które zwiększyłyby zainteresowaniem rolników tą formą wsparcia.

KRIR  proponuje m.in. zwiększenie limitu zakupu zwierząt i rozszerzenie pomocy również na zakup kóz. Postuluje również objęcie pomocą producentów trzody chlewnej, utrzymujących zwierzęta na obszarze zagrożonym ASF w strefie żółtej. 

100 mln zł dla polskich rolników

W ramach tzw. pakietu Hogana otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł, a dokładnie: 22 670 129 euro. Unijne wymogi zakładały przeznaczenie tych środków na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here