Rolnicy przestawiają się na produkcję roślinną

Polscy rolnicy z niepokojem patrzą w przyszłość.  Jak wynika z analizy Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sytuacja finansowa gospodarzy jest słabsza od prognozowanej przed kwartałem i powstrzymuje ich przed inwestycjami.

 

\"rolnictwo,

 

I choć w drugim kwartale 2016 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się, nastroje polskich rolników nadal są kiepskie .

– Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH  (IRGAGR) wzrosła o 1,2 punktu, z poziomu -15,2 pkt. do  14,0 pkt. Wzrost wartości wskaźnika koniunktury wynika ze zwiększenia się  wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych IRGAGR, o 3 punkty, z poziomu -21,2 pkt. do  -19,2 pkt. Natomiast wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, obniżyła się o 0,5 pkt. Nieoczekiwanie więc  pogorszyły się nastroje rolników (wobec poprawy zanotowanej przed trzema miesiącami), a kwartalny wzrost ich przychodów jest tylko  nieco powyżej przeciętnego w latach 2000-2015. Zarówno wskaźnik ogólny jak i wskaźniki cząstkowe są niższe niż rok temu  o, odpowiednio: 15,5, 3,3 i 4,0 pkt., co oznacza, że umacnia się – wbrew przewidywaniom – negatywny wpływ czynników  kształtujących średniookresowe tendencje rozwojowe w rolnictwie – czytamy w komunikacie IRG SGH .

Poprawę koniunktury odnotowano w większości badanych grup gospodarstw rolnych.

Największe wzrosty wskaźnika koniunktury  zarejestrowano w gospodarstwach najmniejszych, o powierzchni do 7 ha (o 3,1 pkt.), położonych w makroregionie zachodnim (o 13,8  pkt.), zajmujących się rozmnażaniem roślin (o 32,4 pkt.), prowadzonych przez rolników w wieku 31-45 lat (o 4,6 pkt.)  i z wykształceniem wyższym (o 3,5 pkt.).

Pogorszenie koniunktury zaobserwowano w gospodarstwach o powierzchni 7-15 ha,  położonych w makroregionach: północnym i środkowowschodnim oraz prowadzonych przez osoby pow. 45 roku życia.

W skali roku  jednak niemal we wszystkich grupach gospodarstw koniunktura, mierzona wskaźnikiem IRGAGR, pogorszyła się

Przychody pieniężne i oszczędności gospodarstw rolnych zwiększyły się. Zarazem jednak rośnie ich zadłużenie. Rosną również  wydatki na zakup obrotowych środków produkcji roślinnej, a maleją zakupy pasz.

Wobec spadających cen skupu głównych produktów  zwierzęcych i obniżającej się opłacalności ich produkcji, gospodarstwa rolne przestawiają się na produkcję roślinną. 

Zmniejsza się odsetek gospodarstw rolnych podejmujących inwestycje. Podobne zmiany obserwujemy w strukturze rozdysponowania  dopłat bezpośrednich – rośnie udział wydatków na: bieżące potrzeby życiowe i zakupy obrotowych środków produkcji, a zmniejsza się  udział wydatków na: inwestycje w gospodarstwo i powiększenie ich powierzchni. 

Wyniki badania koniunktury rolnej, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r., budzą zaniepokojenie. Rolnicy podejmują tylko działania  niezbędne dla podtrzymania zdolności produkcyjnych w najbliższych kilku miesiącach. Słabsza od prognozowanej przed kwartałem  sytuacja finansowa gospodarstw rolnych powstrzymuje je od inwestycji. Z niepokojem patrzą w przyszłość.

Redakcja agroNews, fot. flickr.com/United Soybean Board

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here