Rosja chce utworzenia Rady Morza Czerwonego

Biuro prasowe rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa oficjalnie poinformowało o wynikach negocjacji z ukraińskim resortem rolnictwa w zakresie możliwości utworzenia Rady Morza Czarnego, koordynującej działania rosyjskich i ukraińskich eksporterów zbóż na rynek światowy – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Jednym z głównych celów działania Rady miałoby być zwiększenie przewag konkurencyjnych Rosji i Ukrainy na rynku globalnym poprzez wymianę informacji. Ponadto, zadania Rady obejmowałyby działania zmierzające do zwiększenia potencjału eksportowego tych państw poprzez zwiększenie produkcji zbóż, rozwój infrastruktury i ograniczenie kosztów realizacji dostaw na rynek światowy.

W długiej perspektywie, działania Rady mają doprowadzić do ujednolicenia regulacji w handlu międzynarodowym zbożem, skoordynowania polityki inwestycyjnej obydwu państw, w tym realizacji wspólnych projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury handlowej w krajach trzecich (np. budowa elewatorów).

Ponadto, Rada miałaby umożliwić współpracę w zakresie wspólnego eksportu zbóż na rynek światowy. Tematem powołania Rady ma zająć się Międzyresortowa Grupa Robocza ds. Koordynacji Działań Rosji i Ukrainy na Rynku Zbóż, której działalność ma zostać wznowiona na posiedzeniu 12 października br. Rosyjsko-Ukraińskiego Podkomitetu ds. rozwoju przemysłu rolnego.

Z danych Międzynarodowej Rady Zbożowej wynika, że Rosja i Ukraina łącznie w sezonie 2011/2012 wyeksportowały blisko 50 mln t, co oznacza, że odpowiadały za ponad 18% dostaw tego surowca na rynek światowy. Oczekuje się, że w sezonie bieżącym 2012/2013 potencjał eksportowy obu tych państw spadnie w związku z niższymi zbiorami. Niektórzy obserwatorzy rynkowi obawiają się nawet wprowadzenia formalnych ograniczeń w eksporcie.

Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Rady zbożowej potencjał eksportowy Rosji ma spaść z 27,2 mln t do 12,1 mln t, z czego 8,5 mln t ma stanowić pszenica. W przypadku Ukrainy prognozuje się zmniejszenie sprzedaży na rynek światowy zbóż z 22,4 mln t do 18,3 mln t, z czego kukurydza to 12,2 mln ton. Koordynacja eksportu zbóż przez Rosję i Ukrainę oznacza wzmocnienie pozycji tych państw na rynku światowym. Wspólnie staną się drugim po USA eksporterem zbóż na świecie.
 

Ponadto, w przypadku produkcji pszenicy na poziomie co najmniej z ubiegłego sezonu, mogą okazać się największym globalnym eksporterem tego zboża. Przy tym, można oczekiwać, że w kolejnych latach rozwój infrastruktury zarówno w portach Basenu Morza Czarnego, jak i w krajach trzecich, będzie przekładać się na zwiększenie przewag konkurencyjnych tych państw.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here