Rusza nabór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego

Od dziś do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. Nabór, podobnie jak rok temu, prowadzi ARiMR. Pomoc ma charakter de minimis.

dopłaty do materiału siewnego, ARiMR, zboża, pszenica, ziemniaki

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany objęte są:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniaki.

W tym roku stawki są wyższe niż rok temu i wynoszą:

 •  102,14 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych
 •  163,42 zł w przypadku roślin strączkowych
 •  510,70 zł w przypadku ziemniaków

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;
 4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 9. pszenżyta – 150 kg;
 10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 11. owsa nagiego – 120 kg;
 12. owsa szorstkiego – 80 kg;
 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 15. bobiku – 270 kg;
 16. wyki siewnej – 80 kg;
 17. soi – 120 kg;
 18. ziemniaka – 2000 kg;
 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg

Redakcja AgroNews, na podst. ARiMR, RCL, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here