Rusza pomoc dla producentów świń. Można już składać wnioski

Do 11 lipca 2017 r. w oddziałach ARR można składać wnioski o pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.

\"rolnictwo,
 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O wsparcie mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Pomoc finansowa przysługuje dla loch mających prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg oraz dla świń o masie powyżej 50 kg poddanych ubojowi od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Wsparcie będzie wypłacane w formie pokrycia różnicy cen z faktur oraz średniej dla makroregionu północno-wschodniego (monitoring cen MRiRW), nie więcej niż:

  • 1 zł/kg dla wagi tuszy wbc do 93 kg (współczynnik do przeliczenia z wagi żywej 0,78)
  • 1,50/kg – dla wagi 93-105 kg
  • 2 zł/kg dla wagi pow. 105 kg

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here