Ruszyła pomoc de minimis dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Producenci cebuli, kapusty i jabłek mogą już składać wnioski o przyznanie pomocy de minimis. Czasu jest jednak niewiele – wnioski należy złożyć do 14 listopada.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

\"rolnictwo,

 

Zmiana rozporządzenia ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem.

W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wsparcie będzie w wysokości:

  • 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.

Aby zapewnić szybie udzielenie wsparcia producentom cebuli, kapusty oraz jabłek rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here