Rynek mięsa drobiowego i jaj

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w grudniu 2013 r. ok. 155 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 4,3% mniej niż przed miesiącem, ale o 16,5% więcej niż przed rokiem – podaje Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 

 

\"\"

 

W okresie dwunastu miesięcy 2013 r. łączna produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w wadze produktu zwiększyła się o 12,3% w porównaniu z 2012 rokiem. Eksport mięsa drobiowego w listopadzie 2013 r. był o 9,5% mniejszy niż w roku poprzednim, a w całym okresie od stycznia do listopada sprzedano za granicę o ok. 10% więcej tego mięsa niż w 2012 r. Sprzedaż zagraniczna stanowiła ok. 31% przemysłowej produkcji drobiu. Import mięsa drobiowego wzrósł w tym samym czasie o ok. 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Od kwietnia 2013 r. pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla drobiu taniały. Tendencja taka utrzymała się także w grudniu. Ceny pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów obniżyły się o 0,3% w relacji do listopada i były o 14% niższe niż rok wcześniej. Ceny przemysłowych mieszanek paszowych dla indyków również spadały. W grudniu były o 1% niższe niż przed miesiącem i o 13% niższe niż przed rokiem. Jednak średnio w całym 2013 r. mieszanki pasz dla kurcząt były droższe o 1,3%, a dla indyków o 0,8%.

Drogim paszom towarzyszyły relatywnie wysokie ceny skupu żywca drobiowego. Średnia roczna cena skupu kurcząt była w 2013 r. o 1,1% wyższa niż przed rokiem, a indyków aż o 7,7% wyższa. Relacja cen żywiec/ pasza, która średnio w 2012 r. wynosiła w chowie kurcząt 2,64, obniżyła się w 2013 r. do 2,63. W styczniu 2014 r. ceny skupu kurcząt były o 0,3% niższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 6% niższe w porównaniu do stycznia 2013 r. Relacja cen żywiec/pasza była podobna jak przed miesiącem, ale nieco niższa niż przed rokiem.

Opłacalność produkcji kurcząt nieznacznie pogorszyła się. Ceny płacone producentom żywca za indyki były odpowiednio o 0,7% niższe w relacji miesiąc do miesiąca i o 7,6% wyższe w relacji rok do roku. Na rynku indyków, relacja cen żywiec/pasza wynosiła 4,40 i znacznie przewyższała próg rentowności. Opłacalność chowu indyków była wysoka. Średnie ceny zbytu tuszek kurcząt były w styczniu 2014 r. o 2,6% niższe, natomiast indyków o 4,6% wyższe niż przed rokiem.

Ceny detaliczne kurcząt patroszonych obniżyły się średnio w 2013 r. o 0,3% w relacji do poprzedniego roku. Mimo to spożycie mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych zmniejszyło się w okresie pierwszych trzech kwartałów o 1,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a spożycie wędlin drobiowych obniżyło się o 5%. W trzecim kwartale, konsumpcja wędlin drobiowych była podobna jak w drugim, ale mięsa wzrosła o 0,7%.

Czytaj także:
Producenci trzody chlewnej apelują do premiera!
Służby weterynaryjne będą kontrolować wodę dla zwierząt
Nowe normy w produkcji wędzonych wędlin

Takie tendencje w konsumpcji to efekt wysokich cen detalicznych drobiu, który mimo, że pozostał najtańszym rodzajem mięsa, relatywnie podrożał względem wieprzowiny i wołowiny. Relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim w grudniu 2013 r. poprawiły się w porównaniu do grudnia poprzedniego roku. Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 48,2% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro.

Przeciętna cena unijna była o 1,4% niższa niż przed rokiem, natomiast cena polska o 2,4%. Ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech wzrosły w tym czasie o ok. 4% w relacji rok do roku, natomiast we Francji były o 2,2% niższe. W Holandii ceny sprzedaży mięsa drobiowego wzrosły 7,1%. 

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,          
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu         

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here