Samorząd rolniczy domaga się konsultacji przed pisaniem nowej “Piątki dla zwierząt”

Jak poinformował nowy wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, tzw. 5 dla zwierząt nie będzie dalej procedowana i podjęto decyzję o rezygnacji z jej poprawiania.

Słowa te wypowiedział w Radiu Poznań: “Ma być pisana nowa ustawa. Jest inicjatywa poselska, ma to być projekt poselski, w jakim kształcie, nie potrafię odpowiedzieć.” Według informacji PAP, nowa wersja projektu ma być gotowa w ciągu 2-3 tygodni. Taka informacja jest dla nas bardzo niepokojąca. Nie mamy żadnej wiedzy o tym, kto ten projekt będzie przygotowywał. Nikt z nami nie rozmawia, nie są prowadzone żadne konsultacje.

Nowy projekt będzie zawierał część poprawek

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na antenie Polsat News, że ewentualny nowy projekt zawierałby część przyjętych w Senacie poprawek do noweli, nad którą parlament pracował od września. Przypomnijmy, że Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród przyjętych poprawek jest wyłączenie z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego uboju drobiu – co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dotyczących uboju rytualnego.

Przeciwko tej ustawie samorząd rolniczy stanowczo protestował już od momentu pojawienia się projektu w Sejmie. Byliśmy z petycjami u wszystkich parlamentarzystów wielkopolskich, choć nie wszędzie, zastaliśmy otwarte drzwi. Apel o stanowiska lub uchwały wysłaliśmy do rad gmin i powiatów naszego województwa.  Izby rolnicze włączyły się także aktywnie w manifestacje, które miały miejsce na terenie całego kraju. Nasz liczny udział, jedność rolników, oraz stanowczy sprzeciw, były mocno widoczne, co z pewnością przyczyniło się do wstrzymania prac nad ustawą.

Apel do Rządu

Apelujemy do Rządu, aby tym razem nie pominięto głosu samorządu rolniczego przy tworzeniu nowego projektu.  Pragniemy przypomnieć, że Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. 1996 nr 1 poz. 3 ) w Art. 5 pkt 1 brzmi:

„ Art. 5. 1. Do zadań izb należy w szczególności:

1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;

2) występowanie do organów administracji rządowej (…) z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.”

Pominięcie przez rządzących, wystąpienia o wydanie opinii przez samorząd zawodowy rolników, tak ważnych projektów, jak ustawa o ochronie zwierząt, jest niedopuszczalne.

W dniu 4 listopada br. na stronie Polskiej Agencji Prasowej ukazała się wypowiedź Ministra Pudy, w której informuje, że trwają prace nad nową 5 dla zwierząt. Treści, jakie ta wypowiedź zawiera budzą nasze ogromne wątpliwości, gdyż Minister zapowiedział, że w nowym projekcie znajdzie się większość zapisów, które były w poprzedniej ustawie. W ostatnim zdaniu Minister powiedział, że każdy ma prawo do protestów, “Tylko ja bym zachęcał, żeby rozmawiać merytorycznie, a ulica do takich rozmówi nie jest najlepszym miejscem”. Zatem bardzo liczymy na to, że tym razem samorząd zawodowy rolników oraz inne organizacje rolnicze, będą zaproszone do rozmów.

E. Bryl
A. Przepióra

Wielkopolska Izba Rolnicza

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here