Sawicki: pszczelarstwo w Polsce rozwija się

– Miód jest najbardziej wymownym symbolem zdrowej żywności, bo tam, gdzie czyste środowisko i zdrowe, bezpieczne rolnictwo, tam też i pszczoły – mówił minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej na temat pszczelarstwa i rynku miodu w Polsce.

\"\"

Obecnie w naszym kraju zarejestrowanych jest 50 tysięcy pszczelarzy i 1 246 633 pszczelich rodzin. Pszczelarstwo w Polsce z roku na rok rozwija się, sukcesywnie rośnie też produkcja miodu, w roku 2011 sięgnęła ona 23 tysięcy ton.

– Działalność gospodarcza, jaką jest pszczelarstwo, ma ogromny potencjał, gdyż aż 65% produkcji sprzedaje się w pasiece bezpośrednio konsumentom. Najmniej pszczelarze uzyskują, gdy korzystają z firm pośredniczących. Dlatego myślę, że znajdą oni również swoje miejsce na targowiskach „Mój Rynek” – podkreślił minister.

Polska należy do europejskiej czołówki producentów miodu. Jednak pod względem spożycia na liście krajów UE plasujemy się dość daleko, gdyż roczne spożycie miodu w naszym kraju to tylko ok. 0,62 kg/osobę. Podczas, gdy w Grecji jest to 3,5, w Austrii 2,5, a w Niemczech ok. 2 kg/rok/os.

– Wyraźnie widać, że tego zdrowego produktu jakim jest miód, wciąż spożywamy za mało. Marzy mi się, abyśmy osiągnęli poziom spożycia miodu chociażby taki, jaki jest u naszych sąsiadów zza Odry – mówił szef resortu rolnictwa.

Obecny na konferencji prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat poinformował, że z unijnych obliczeń wynika, iż pszczoły poprzez swoją pracę dają gospodarkom narodowym około 15 mld euro.

Na terenie UE mamy 14 mln rodzin pszczelich, czyli każda z tych rodzin daje gospodarkom narodowym, poprzez zapylanie, ponad 1 070 euro – podkreślił prezydent Związku i dodał, że mając to na uwadze Parlament Europejski zadeklarował zwiększenie środków finansowych na rzecz pszczelarstwa. To, zdaniem Tadeusz Sabata, znacząco wpłynęłoby na rozwój pszczelarstwa.

Minister Marek Sawicki poinformował o krajowych programach pszczelarstwa, które opracowywane są w ministerstwie rolnictwa, a których celem jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich w Polsce. Cele te realizowane są poprzez: pomoc techniczną skierowaną do pszczelarzy i grup pszczelarzy, zwalczanie warrozy, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizyko-chemicznych właściwości miodu, środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie Europejskiej, współpracę z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.

W trzyletnim okresie realizacji programu, w latach 2007/08 – 2009/10, uczestniczyli pszczelarze posiadający łącznie ponad 1 mln rodzin pszczelich z 1,1 mln zarejestrowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii. Obecnie realizowany jest trzeci program na lata 2010/11 – 2012/13, którego budżet wynosi ponad 15,1 mln euro. Minister zachęcał pszczelarzy do zrzeszania się w grupy producenckie, gdyż wiąże się to z dodatkowymi profitami, między innymi w zakresie dofinansowywania działalności.

Tadeusz Sabat podkreślając wartość produktów pszczelich nie tylko w żywieniu, lecz także w lecznictwie, zaprosił do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Pszczelarski. Będą one dotyczyć różnych kierunków wykorzystania takich produktów. Ponadto prezydent Związku podziękował ministrowi za owocną współpracę z resortem rolnictwa, a w szczególności z Agencją Rynku Rolnego, która sprawuje funkcję płatniczą.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here