Sejm zajął się propozycją powołania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Utworzenie takiego nowego forum współpracy przewiduje projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie, przygotowany przez grupę posłów KP PSL. Sejm zajął się tą propozycją w pierwszym czytaniu.

 

\"rolnictwo,

 

Według wnioskodawców Komisja ma służyć dialogowi, osiąganiu kompromisów i wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, także spraw z zakresu działania UE i innych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.

Zadania Komisji mają obejmować m.in. dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, wypracowywanie stanowisk dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących tej problematyki, a także kierowanie do właściwych organów władzy publicznej i innych podmiotów wystąpień i wniosków o podjęcie sprawy mającej znaczenie z punktu widzenia rolnictwa i obszarów wiejskich.

Oprócz przedstawicieli strony rządowej, społeczno-zawodowej i gospodarczej, w skład Komisji mają wchodzić – z głosem doradczym – czterej przedstawiciele samorządów i po jednym przedstawicielu Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, ministra właściwego do spraw europejskich, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Komisja i każda z jej stron będzie mogła zaprosić do udziału w pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli organów władzy publicznej, organizacji społecznych i zawodowych, w szczególności organizacji społeczno-zawodowych rolników, a także uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz ekspertów.

Zgodnie z projektem, Trójstronna Komisja Dialogu Społecznego w Rolnictwie będzie powoływana na 4-letnią kadencję. Członkowie Komisji będą powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek podmiotów wyszczególnionych w ustawie.

Stronę rządową w Komisji reprezentować będą przedstawiciele ministrów do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rozwoju regionalnego, finansów publicznych, gospodarki i środowiska.

Natomiast stronę społeczno-zawodową reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, działającej na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, a także przedstawiciele reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, jak również ustawy z 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Z kolei stronę gospodarczą w Komisji reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy występują łącznie w imieniu m.in. rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni produkcji rolnej oraz reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Na forum Sejmu projekt uzasadnił poseł Mirosław Maliszewski. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE