Składki zdrowotne dla rolników w 2013 r. bez zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o składkach zdrowotnych dla rolników – poinformowało  centrum informacyjne rządu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., przedłożył minister zdrowia.

Do końca 2012 r. obowiązują przepisy ustawy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Ustawa miała związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (z października 2010 r.) o niezgodności z ustawą zasadniczą kwestii finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Grupa ta, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, jest niejednorodna pod względem statusu materialnego, a w związku z tym nie ma podstaw do równego traktowania obowiązków opłacania składek. Zastrzeżenia TK dotyczyły więc wyłącznie tego, że wszyscy rolnicy – także ci, którzy posiadają zdolność do płacenia składki zdrowotnej – korzystają z możliwości jej opłacania ze środków publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r.

Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni:

• poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
• powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalnej produkcji rolnej będzie opłacał rolnik prowadzący taką działalność.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się również wysokość kwoty ryczałtowej, jaką KRUS co miesiąc będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia – będzie to 155 167 tys. zł.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: premier.gov.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here