Skuteczna ochrona herbicydowa w zbożach ozimych

Kiedy planujemy jesienną ochronę herbicydową zbóż, podstawowym kryterium branym pod uwagę jest właściwy termin zabiegu, uwzględniający fazy rozwojowe zarówno zbóż, jak i chwastów.

Na rynku znajdziemy preparaty, które zaleca się stosować w stadium szpilkowania czy w fazie 1-2 liści zbóż, jednakże w wielu przypadkach zastosowanie tych produktów później (np. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe) skutkuje ich słabszym działaniem na rośliny niepożądane. Są też takie herbicydy, których użycie jest zalecane dopiero od fazy 3 liści zbóż, co z kolei może poważnie utrudniać wykonanie zabiegu chwastobójczego (np. w sytuacji dużej presji ze strony chwastów czy nierównomiernych wschodów zbóż). Można było to zaobserwować w części kraju jesienią ubiegłego roku, gdzie rolnikom przyszło zmierzyć się ze znacznymi niedoborami opadów wpływającymi niekorzystnie na wschody roślin, a także stanowiącymi duże wyzwanie dla herbicydów stosowanych jesienią w zbożach ozimych.

 

 

\"\"

 

Jak zatem dobrać kompleksowy preparat eliminujący miotłę zbożową, kluczowe chwasty dwuliścienne, mający zastosowanie w różnych gatunkach zbóż ozimych i posiadający dodatkowo elastyczny termin aplikacji?

Produktem, który doskonale wpisuje się w te wymagania jest BIZON – nowy, wszechstronny herbicyd przeznaczony do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Staranny dobór substancji biologicznie czynnych umożliwia skuteczne zwalczenie miotły zbożowej i praktycznie wszystkich strategicznych chwastów dwuliściennych, np. chaber bławatek, przytulia czepna, mak polny, chwasty rumianowate, jasnoty, przetaczniki, fiołki, samosiewy rzepaku, taszniki, tobołki, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna i inne. BIZON uzupełnia także gamę zwalczanych roślin niepożądanych o chwasty, które mogą być problematyczne regionalnie, np. bodziszki. Niejednokrotnie zdarzają się pytania, kiedy najlepiej ocenić jak zadziałał dany herbicyd zastosowany jesienią? Warto pamiętać, że właściwa ocena finalnej skuteczności herbicydów jesiennych powinna odbywać się nie jesienią, a wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż.

Elastyczny termin aplikacji jest niewątpliwym atutem herbicydu BIZON. Może on być stosowany jesienią w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż, jednak aby uzyskać najkorzystniejszy efekt chwastobójczy, rekomendowanym terminem zabiegu jest okres od 1 do 4 liści zbóż (BBCH 11-14).

Najlepiej, kiedy w trakcie aplikacji chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych: od fazy liścieni do fazy 2-3 liści. W sytuacji, gdy jesienią panuje susza (np. jesień 2014), zabieg należy przesunąć i wykonać w fazie 3-4 liści zbóż. Aby właściwie określić stadia rozwojowe zbóż, warto posłużyć się coraz powszechniej używaną skalą BBCH. Krótki opis jak to zrobić znajdziecie Państwo, np. w aplikacji mobilnej e-pole Kiosk, w materiałach dotyczących herbicydu BIZON. Aplikację można bezpłatnie ściągnąć ze strony: www.dowagro.com.

Brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności; jedna, stała, niska i łatwa do odmierzenia dawka: 1 l/ha; swobodny dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji oraz możliwość zastosowania preparatu BIZON we wszystkich zbożach ozimych (także w jęczmieniu ozimym), to pewność komfortu i zdecydowanie łatwiejszy wybór ochrony herbicydowej w gospodarstwie, ponieważ jednym produktem ochronimy jesienią wszystkie zboża!

Herbicyd BIZON to najkorzystniejsza propozycja, sprawdzona już na wielu tysiącach hektarów. Wierzę, że w zbliżającym się sezonie spotka się także z Państwa uznaniem.

Więcej informacji o produkcie znajdziecie Państwo pod tym linkiem: http://www.dowagro.com/pl-pl/polska/product-solution-finder/herbicide/bizon

Rafał Kowalski
Customer Agronomist
Dow AgroSciences Polska
www.dowagro.com

Dow AgroSciences Polska ®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company (\’Dow") lub spółki stowarzyszonej z Dow.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here